Za upis na prvu godinu prvog (I) ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu Univerzitet u Zenici je studentima ponudio 1.050 mjesta, a nakon prvog upisnog roka upisano je 579 studenata, što znači da je za studente, na drugom upisnom roku, preostalo još 471 slobodno mjesto. Drugi upisni rok traje od 31. avgusta do 17. septembra 2021. godine, a upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obaviti će se prema planu fakulteta najkasnije do 01. oktobra 2021. godine u skladu sa Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini.

Objavljen Konkurs za prijem studenata u Studentski centar Zenica
Studentski centar Univerziteta u Zenici 30. augusta objavio je Konkurs za prijem 220 studenata na smještaj i ishranu za predstojeću akademsku godinu, koji je otvoren narednih mjesec dana. Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta udaljeno od Zenice najmanje 20 km. Zainteresovani studenti dokumente mogu predati lično ili poslati putem pošte, a više informacija i potrebnu dokumentaciju mogu pronaći na zvaničnoj stranici Studentskog centra. U slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni konkurs početkom oktobra.

„U prvom upisnom roku Medicinski fakultet je popunio predviđenu kvotu upisa. Ostali fakulteti na Univrezitetu u Zenici će od 31. augusta vršiti upis studenata u drugom upisnom roku prema broju slobodnih preostalih mjesta na tim fakultetima“, kaže prof.dr. Enes Bikić, prorektor za nastavu i studentska pitanja.
Na Metalurško-tehnološkom fakultetu ima 70 slobodnih mjesta, Mašinskom 72, Filozofskom 60, Ekonomskom 56, Pravnom 70, Islamskom pedagoškom 79, te Politehničkom ukupno 64 slobodna mjesta.