Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić i direktor preduzeća “Euro Stone Company ” d.o.o. Zavidovići Adis Merdić potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa serpentinita – lerzolita na ležištu Hrastova kosa u općini Žepče.
Javni poziv
Kako je saopćila Press služba, koncesija je dodijeljena putem javnog poziva, a prethodno je dobijena saglasnost Općinskog vijeća Žepče i mišljenje Kantonalnog pravobranilaštva Zenica.
Vrijeme trajanja koncesije na koncesionom području površine 4,38 hektara je 30 godina, od čega je vrijeme koncesije za istraživanje dvije godine, računajući od dana dobijanja odobrenja za geološka istraživanja mineralne sirovine od nadležnog organa.
Nova investicija
Šibonjić se zahvalio uposlenicima Ministarstva za privredu na efikasnom angažmanu i nastojanju da se što brže završe zakonom predviđene procedure, rekavši da su ovim ugovorom otvorena vrata još jednoj važnoj investiciji u Zeničko-dobojskom kantonu.
“Moramo vratiti povjerenje u institucije vlasti i mi to činimo u svakoj prilici. Ovdje smo zbog građana, privrednika, investitora i radnika. Raduje činjenica da naš trud prepoznaju upravo oni koji imaju korist od našeg rada, a to su ulagači. Razvijamo privredu ZDK-a zajedno, a korist imaju svi naši građani i cijela Bosna i Hercegovina”, rekao je Šibonjić.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA