Vlada je u 2021. zdravstvenim ustanovama usmjerila preko 8 mil. KM, od čega Kantonalnoj bolnici Zenica 5,64 miliona, Općoj bolnici Tešanj 391.000, Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu 414.000, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane 290.000, Zavodu za bolesti ovisnosti 139.000, domovima zdravlja kao primarnom nivou zdravstvene zaštite 920.000 KM, Crvenom križu 10.000 te za vakcine 90.000 KM.
“Sva sredstva su iskorištena na najbolji mogući način, sve nabavke smo radili apsolutno transparentno preko UNDP-a i zato smo dobili sve pohvale. ZDK je jedna od rijetkih sredina koja nema bilo kakvih afera vezano za javne nabavke uređaja i opreme, a uz dobre cijene dobili smo i vrijedne donacije te izvukli maksimum iz sredstava koja su nam bila dostupna”, rekao je ministar zdravstva dr. Adnan Jupić.
Krizni štab
Naglasio je da Krizni štab radi kontinuirano dvije godine te je ZE-DO kanton imao prvu formaciju ovog tipa i prije Federalnog kriznog štaba, ali je naknadno po naredbi FBiH preimenovan u krizni štab. Pravovremeni rad, dodao je, omogućio je ovom kantonu da pandemiju dočeka apsolutno spreman.
“Imali smo prvi slučaj zaraze u FBiH i smješten je u već pripremljen izolatorij sa 250 ležajeva. Susjedne sredine su tek nakon 5-6 mjeseci formirale ovakve forme zbrinjavanja pacijenata, a pojedini kantoni nisu nikada. Identično je i sa kovid ambulantama, koje smo imali u martu 2020. godine. Imali smo prvo predavanje za ljekare na Balkanu, zahvaljujući našim hrabrim hirurzima u KBZ-u smo izveli prvi hirurški zahvat nad kovid pozitivnom pacijentu na Balkanu, a zahvaljujući hrabrim ginekolozima imali smo prvi porod prve dvije pozitivne trudnice. U prvih par mjeseci smrtnost u ZDK je bila nula, a šesti mjesec 2020. smo dočekali sa dva smrtna slučaja, što govori da su Vlada ZDK i Krizni štab u tom periodu dali dovoljno vremena zdravstvenim ustanovama da se pripreme i odgovore zadatku”, rekao je Jupić, koji je i predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.
Naglašava da je Krizni štab za dvije godine održao 120 sjednica koje su trajale i do 12, a ekspertni tim sastao se 45 puta.
“Štab je radio i vikendima i praznicima i da tako nismo radili ne bismo ni imali ovakve rezultate. Raduju me pohvale koje smo dobili od ljudi iz struke. Dobili smo pohvale Svjetske zdravstvene organizacije, NATO-a, Američke ambasade, EU, a ono što nas posebno raduje je da smo početkom decembra dr. Senad Huseinagić i ja jedini u FBiH dobili plaketu za izvrsnost u organizaciji ovog procesa od Agencije za akreditaciju u zdravstvu FBiH – AKAZ, što nas posebno raduje”, rekao je.
ZE-DO kanton ima 15 anesteziologa, za razliku od Sarajeva i Tuzle gdje radi 80-tak, što, naglašava Jupić, govori da je ZE-DO kanton s ograničenim resursima napravio dobar rezultat i izbjegao kolaps bilo koje zdravstvene ustanove.
Univerzitetska bolnica
Naveo je da je Ministarstvo zdravstva završilo sve procedure da Kantonalna bolnica Zenica dobije status univerzitetske bolnice, da su akti prošli Vladu i Skupštinu te da je sada na potezu komisija Federalnog ministarstva zdravstva, koja treba dati pozitivno mišljenje.
Naglasio je da je ZE-DO kanton među prvima uveo lijek Tocilizumab u bolničku upotrebu za liječenje kovida, te da je Vlada izvršila refundaciju lijeka svima koji su ga kupili u privatnom aranžmanu, a svi pacijenti od maja 2021. godine lijek po potrebi u KBZ-u primaju besplatno.
Kolektivni ugovori
ZE-DO kanton je u 2020. jedini potpisao nove kolektivne ugovore za zdravstvo kojima je plata povećana za 11 posto, a u završnoj fazi su pregovori oko novog kolektivnog ugovora koji bi trebao biti zaključen ovog ili narednog mjeseca, a donijet će dodatno povećanje plata.
“Nemamo štrajkova i nezadovoljstva zdravstvenih radnika, imamo saradnju sa sindikatima i ja im se zahvaljujem na svemu što su dosad uradili”, rekao je Jupić.