Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici u petak donijela je odluku o pokretanju studijskog programa Zdravstvena njega i menadžment, drugog ciklusa studija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici (UNZE).
Provedena procedura
Rektor UNZE prof.dr. Jusuf Duraković navodi da je prethodno ispoštovana sva procedura – dobijena saglasnost Senata, Upravnog odbora i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te usvojen elaborat o opravdanosti osnivanja novog studijskog programa. “Postoji veliko interesovanje za ovaj studijski program. Planirano je da se na ovaj samofinansirajući studij upiše 30 kandidata, a očekujemo da ćemo imati dovoljan broj studenata koji će upisati ovaj studijski program”, kaže Duraković.
Jačanje UNZE
Napominje da se otvaranjem ovog studijskog programa stvaraju pretpostavke za pokretanje trećeg studijskog ciklusa na Medicinskom fakultetu za studijske programe Opća medicina i Zdravstvena njega, tako da se na ovaj način jača Univerzitet u Zenici.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA