Defile zeničkih maturanata

“ONI SU BUDUĆNOST BIH“


Učenici koji su se tokom svoga srednjoškolskog školovanja istakli odličnim uspjehom, primjerenim vladanjem i posebnim zalaganjem i radom tokom školovanja, kao i svake godine, dobili su posebno priznanje i postali učenici generacije.
Iz Zenice, učenici generacije su: Muhamed Halilović (Prva gimnazija), Nedim Fakić (Druga gimnazija), Sara Dautbegović (KŠC „Sveti Pavao“, Opća gimnazija), Lamija Abazović (Srednja muzička škola), Amila Đulan (Ekonomska škola), Malik Halilović (Medicinska škola), Adi Kadušić (Tehnička škola), Alma Hodžić (SMŠ „Mladost“), Nermana Fetić (Mješovita srednja škola) i Armin Zlatić (Srednja škola za stručno obrfazovanje i radno osposobljavanje).
Iz Breze, priznanje učenika generacije su dobili: Nermin Avdukić (Gimnazija „Muhsin Rizvić“) i Muhamed Zahirović (MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar), iz Kaknja: Hana Šolbić (Gimnazija „Muhsin Rizvić“), Tarik Čaluk (STŠ „Kemla Kapetanpović“) i Sara Penjo (Mješovita srednja škola), iz Maglaja: Mahir Rešidović (Gimnazija „Edhem Mulabdić“) i Ines Jupić (Mješovita srednja škola), iz Tešnja: Nina Brkić (Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“), Enida Kašibović (Srednja tehnička škola) i Danial Rošić (Mješovita srednja škola), iz Visokog: Faruk Sijerčić (Gimnazija „Visoko“), Anastasija Ferraby (Franjevačka klasična gimnazija), Ajša Herceglija i Naser Šabić (Medresa „Osman ef. Redžović) i Melika Alibegović (MSŠ „Hazim Šabanović“), iz Zavidovića: Ajla Bukvić (Gimnazija „Rizah Odžečkić), Amina Zvekić (Srednja tehnička škola) i Emina Alihodžić (Mješovita srednja škola), iz Vareša Emina Burek (MSŠ „NORDBAT-2“), iz Olova Sanina Kopić (MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“), iz Žepča: Alma Maličbegović (Srednja mješovita škola) i Marijana Sinanović i Zoran Jurić (KŠC „Don Bosco) i iz Usore Ivan Kolobara (MSŠ „Stjepana Radića“).


PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK