-Godina na izmaku nas je sve stavila pred izazove s kojima se do sada nismo susretali. S jedne strane je pandemija koja je, osim ogromnog zdravstvenog rizika za građane, pokazala i sve slabosti zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Također, bila je uzrokom gubitka velikog broja radnih mjesta, povećanja stepena nesigurnosti koju radnici osjećaju, još teže ekonomske situacije, ali je također pokazala i do kojeg stepena su vlasti na raznim nivoima spremne raditi mimo zakona, učestvovati u koruptivnim radnjama. S druge strane, imali smo potpuni izostanak socijalnog dijaloga na nivou Federacije BiH, nepoštivanje prava radnika, razne pokušaje da se dodatno zakonski oslabi položaj radnika i sindikata, te ojača položaj poslodavaca. Troškovi života su rasli, primanja se smanjivala, tako da na kraju 2020. godine imamo mnogo više radnika koji ne mogu priuštiti sebi i članovima svoje porodice ni najosnovnije potrepštine. Ono što brine je činjenica da ćemo posljedice pandemije osjećati i naredne godine i da nas čeka još neizvjesnije vrijeme kada je riječ o radnim mjestima, platama i naknadama. Moram istaći i svijetle primjere kao što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona koja je pokazala da se može raditi i djelovati u interesu i radnika i građana. Na kraju, u ime Saveza samostalnih sindikata BiH i u svoje lično ime, svim radnicima, članovima sindikata kao i građanima i penzionerima želim bolju i uspješniju Novu, 2021.godinu, kazao je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.