Inflacija i povećanje cijena sadnog i repromaterijala, uz nepovoljne vremenske prilike, u velikoj mjeri će utjecati na prinos i zaradu poljoprivrednika tokom godine. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona poticajnim sredstvima, obilaskom poljoprivrednih proizvođača i saradnjom sa Udruženjem poljoprivrednika nastoji doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje. U razgovoru za Našu riječ Jasmin Čajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, predstavio je dosadašnje realizovane aktivnosti, probleme sa kojima se poljoprivrednici suočavaju te Program poticaja za 2024. godinu.


Shodno podacima korisnika koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a koje vode nadležne općinske/gradske službe, ukupno je zasijano 7.707 ha obradive površine.


Za poticaje u poljoprivredi 6 miliona KM
NR: Od preuzimanja dužnosti ministra posjetili ste pojedine općine u kantonu, te razgovarali sa poljoprivrednim proizvođačima. Šta su navedeni kao glavni problemi te kakve su reakcije poljoprivrednika na ovogodišnje cijene sjemenskog materijala?
ČAJIĆ: Da, jedna od prvih mojih aktivnosti od stupanja na funkciju ministra bila je posjeta i obilazak poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvodnji na području Zeničko-dobojskog kantona. Sa svojim saradnicima posjetio sam vodeće firme u peradarskoj i stočarskoj proizvodnji i veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom povrća te sam s njima razgovarao i saslušao njihove probleme. Jedan od problema koji se spominjao odnosio se na brzinu isplate i realizacije poticaja u prethodnim godinama i sam datum donošenja Programa poticaja u poljoprivredi.
NR: Vlada ZDK usvojila je Program utroška sredstava Budžeta ZDK za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, u iznosu od rekordnih 6.000.000,00 KM.
ČAJIĆ: Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona usvojen je na prethodnoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona Program utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu u rekordnom iznosu od 6.000.000,00 KM. Program utroška sredstava za poticaje rezulatat je niza sastanaka zainteresovanih predstavnika poljoprivrednih proizvođača i stranaka koji su iskazali zainteresovanost i koji su bili zadovoljni prošlogodišnjim poticajnim mjerama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a. Zadovoljni smo što nije bilo smanjenja sredstava za poljoprivredu i što smo uspjeli povećati visinu sredstava iz 2023. godine s obzirom na probleme poskupljenja stočne hrane, repromaterijala i sjemenskog materijala. Naš zadatak je da kroz poticajnu politiku afirmišemo i ekonomski motivišemo te stvorimo ambijent u kojem poljoprivrednik od svog rada može dostojanstveno i pristojno živjeti, a ne preživljavati. Rezultat toga je to da smo na području Kantona zadnjih godina povećali broj obrtničkih djelatnosti i pravnih lica koja se bave poljoprivredom.
NR: Koliko se ukupno obrađuje poljoprivrednog zemljišta na području ZDK? Da li će Program podrške doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta?
ČAJIĆ: Shodno podacima korisnika (poljoprivrednih proizvođača) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a koje vode nadležne općinske/gradske službe, ukupno je zasijano 7.707 ha obradive površine. U Programu poticaja za 2024. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva:unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, uspješnije uvođenje novih tehnologija, uvezivanje primarnih poljoprivrednih proizvođača sa prerađivačima/otkupljivačima u Zeničko-dobojskom kantonu, povećanje otkupa poljoprivrednih proizvoda sa područja Zeničko-dobojskog kantona, očuvanje stočnog fonda, povećan nivo korištenja poljoprivredenog zemljišta i šira primjena agrotehničkih mjera u obradi zemljišta, povećan nivo korištenja ukupno raspoloživih resursa za poljoprivrednu proizvodnju, povećano upošljavanje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, povećanje finansijskih ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a posebno u prehrambenu industriju kao i osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju