Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija i predsjednik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK Đevad Hadžić, u prisustvu premijera Nezira Pivića, potpisali su, u petak, Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja za područje ovog kantona.
Linearno povećanje plaća
Premijer Pivić je izrazio zadovoljstvo što je usaglašeno linearno povećanje plaća za sve zaposlene, jer, kako je rekao, živimo u vremenu inflacije i povećanja troškova života te je veoma značajno da povećanje plaće osjete svi uposlenici.
„Imali smo određene prepreke, jer je mandžement smatrao da povećanje treba biti procentualno, a mi smo smatrali da treba biti linearno i ovdje bih se posebno zahvalio predsjedniku Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture na fer i korektnom pregovaranju, te zastupanju interesa svih zaposlenih. Isto tako, moram kazati da je bilo i određenih pokušaja putem, kako sam ih ja nazvao, privatnih sindikata, da ospore ovako važan, dobar i značajan kolektivni ugovor za Univerzitet u Zenici, iz razloga što se, zaista, dobivaju određena prava za poboljšanje materijalnog statusa uposlenika Univerziteta u Zenici“, rekao je premijer Pivić.
Kolektivni ugovor predviđa linearno povećanje plaća zaposlenih za 250 KM, povećanje iznosa prijevoza sa maksimalnih 250 na 350 KM te potpuno finansiranje troškova doktorskog studija za asistente i više asistente Univerziteta u Zenici, a zbog čega je premijer Pivić izrazio i posebno zadovoljstvo. „Danas svjedočimo da svi pokušaji i pritisci, pa čak i okupljanja određenog broja profesora, koji su obmanuti od strane menadžmenta Univerziteta, bili bezuspješni, da je to bio jedan loš i bezupješan pokušaj da se zaustavi potpisivanje ovako značajnog kolektivnog ugovora. U narednom periodu ćemo, sigurno, posvetiti pažnju analizi onoga što imamo na Univerzitetu u Zenici a to je, prije svega, pitanje tzv. funkcionalnih dodataka. Nemamo ništa protiv toga, ali imamo protiv da se to radi na način da određeni profesori imaju dva-tri ili više funkcionalnih dodataka, da određeni nemaju te funkcionalne dodatke, te da imamo 130 funkcionalnih dodataka, a što nema ni na jednom univerzitetu. Uvest ćemo reda, ali ćemo i dati maksimalnu podršku naučno-istraživačkom radu, te da se naš Univerzitet vrati na poziciju na kojoj je nekad bio, s obzirom na to da smo, u ovom momentu, na svim ljestvicama ozbiljno pali“, poručio je premijer Pivić.
Sindikat očekuje dosljednu primjenu Ugovora
Predsjednik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK Đevad Hadžić se zahvalio pregovaračkim timovima sindikata Univerziteta u Zenici i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, kazavši da su potpisivanjem Kolektivnog ugovora, za naredne tri godine, omogućili definisanje radno-pravnih uslova i odnosa poslodavca i radnika, bez obzira da li je u pitanju nastavno ili nenastavno osoblje, na UNZE-u.
„U svakom pregovaračkom procestu postoje šumovi, kojih je bilo i tokom pregovaranja za ovaj kolektivni ugovor, ali snagom sindikalnog djelovanja i jedinstva, mi smo uspjeli naći kompromise i doći do rješenja koja su u Kolektivnom ugovoru zadovoljavajuća i koja ne omogućuju nijedno umanjenje prava koja trenutno imaju zaposleni na UNZE, bili nastavno ili nenastavno osoblje“, rekao je Hadžić, dodajući da je Sindikat već ranije detektovao probleme koji onemogućavaju napredak razvoja Univerziteta. „To je loša sistematizacija radnih mjesta, loš Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda, te loše pozicioniranje mladog naučnog kadra, a za što smo sada postigli određene napretke i na tom polju ćemo i dalje djelovati i insistirati da se kod izmjena i dopuna standarda i normativa definišu uslovi da se može donositi i nova sistematizacija, a famozni funkcionalni dodaci urede na zakonit i transparentan način. Očekujemo i tražimo da menadžment UNZE, bez odlaganja, implementira sve stavke Kolektivnog ugovora, budući da imamo loše iskustvo u prethodnom kolektivnom ugovoru, jer je ostalo neimplementiranih dijelova kolektivnih ugovora za nastavno i nenastavno osoblje na UNZE“, rekao je Hadžić.
Iskustvo i mladost
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Mirza Mušija je istakao da ga raduje da je završena saga o ovom kolektivnom ugovoru, te da su, novim Kolektivnim ugovorom, prednost dali naučno-istraživačkom radu. „Suština je da imamo iskustvo i mladost, mlade naučno-istraživačke radnike, koji će podići rejting i podići UNZE, ponovo, na mjesto koje mu i pripada. U konačnici, najbolja kombinacija jeste iskustvo i mladost i nadamo se da će, ovim kolektivnim ugovorom, iskustvo dati prednost mladim ljudima da iskorače i daju doprinos razvoju Univerziteta u Zenici“, rekao je ministar Mušija.