Svečano potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja za izgradnju objekta i uspostavu specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gardu Zenica upriličeno je jučer (ponedjeljak, op.a.) u Gradskoj upravi Zenica. Ugovor su potpisali: u ime Grada Zenica Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, i u ime nosioca prava građenja PZU Specijalna bolnica „Centar za srce-KM“ prof.dr.sci.med. Mirsad Kacila, direktor.
Gradonačelnik Kasumović ovom prilikom naglasio je da je Grad Zenica vlasnik zemljišta i objekata Kantonalne bolnice Zenica te da neće ometati liječenje građana. „Kliniku će graditi Klinika za srce Sarajevo i oni će sve finansirati pa tako u Budžetu grada Zenica nije ništa planirano za ovu izgradnju, štaviše nešto ćemo i dobiti. Dajemo pravo gradnje i nećemo se petljati u zdravstveni sistem već ćemo samo obezbijediti objekat, aparate i stručne kadrove, na čelu sa dr. Kacilom, da mogu liječiti građane ovog grada i kantona“, kazao je, između ostalog, Kasumović.
Prema riječima dr. Kacile, sa izgradnjom bolnice će krenuti kada dobiju svu potrebnu dokumentaciju koja im zakonski omogućava da se bolnica može graditi. „Ukoliko je dobijemo što ranije, što nam je u interesu, počet ćemo graditi ranije te ukoliko to ne bude na vrijeme, počet ćemo onog momenta kada sva dokumentacije bude gotova. Sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK nismo povezani i u budućem radu neće imati utjecaja jer su ovo procedure vertikalnog Fonda solidarnosti s kojim imamo ugovore. Ovo je klinika koja će biti organizirana tako da svi osigurani pacijenti ZDK koji imaju potrebu za ovom vrstom usluge na osnovu uputnice biće tretirani bez ikakvih naknada i plaćanja“, ističe Kacila.
Predsjednik Ljekarske komore ZDK Tarik Kapidžić istakao je da „Fond solidarnosti FBiH po automatizmu dobija određena sredstva i onda se ta sredstva raspoređuju na hemodijalize, bolesti srca,… odnosno osiguranom licu se omogućava besplatan tretman, bez transporta i sve u Zenici“.
Centar za srce će se graditi u krugu Kantonalne bolnice Zenica. Poslije svih provedenih administrativnih procedura, rok za polaganje kamena temeljca je prva sedmica septembra, a rok za završetak radova je najduže dvije godine.