Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 11.03.2022. godine, sačinilo je i podiglo optužnicu protiv: Fuada Kasumovića, Vahdeta Drine, Besima Husakovića, Zlatka Osmanovića, Almire Baručija Kapidžić, Asmira Mašića, Edina Mehića, Mesuda Ormanovića, Amele Krivdić, Abdulaha Kratine i Amele Đozo, zbog počinjenih krivičnih djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja Prouzrokovanje stečaja, Krivotvorenje službene isprave i Nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici, koja je objavljena na stranici KT-a. Optužnica je u cijelosti potvrđena 23.03.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici.
Nekoliko dana ranije, Kantonalni sud Zenica, postupajući po Prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva Zeničko dobojskog kantona, u ponovljenom postupku, 21. marta 2022. godine, donio je nepravomoćno Rješenje o određivanju mjere osiguranja, kojim se Zabranjuje Gradu Zenica otuđenje i opterećenje nekretnina ili stvarnih prava upisanih na nekretnini uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama i to na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zenici, zemljišno knjižni ured, vlasništvo 1/1 Grad Zenica, označena kao k.č. broj: 557/2, upisana u ZK uložak 1465 KO Zenica I, u naravi autobuska stanica, poslovna zgrada u privredi površine 2285 m2, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Zenica.
– Navedena mjera obezbjeđenja po ovome rješenju može trajati najduže 1 godinu dana, računajući od dana 12.07.2021. godine do 12.07.2022. godine ili do druge odluke suda. Privremena mjera osiguranja imovinske koristi određena je u cilju osiguranja imovinske koristi za koju postoji osnov sumnje da je pribavljena krivičnim djelom -piše u odluci KS-a.
Gradsko pravobranilaštvo Zenica, u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Zenica, je 24. marta Vrhovnom sudu Federacije BiH izjavilo žalbu na rješenje Kantonalnog suda Zenica o određivanju privremene mjere osiguranja – zabrane otuđenja i opterećenja zgrade Autobuske stanice Zenica.