Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela odluke o povećanju za ukupno 3.000.000 KM dva transfera planirana ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a namijenjenih za pomoć pripadnicima boračkih populacija.
Tako je transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija povećan s 600.000 KM na 2.100.000 KM, a dodatni iznos je osiguran unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Odluku o povećanju ovog transfera Vlada je donijela imajući u vidu povećan broj zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija.
S 1.500.000 KM na 3.000.000 KM povećana je i vrijednost transfera za pomoć u Iiječenju boraca. Dodatna sredstva su, također, osigurana preraspodjelom unutar resornog federalnog ministarstva. I ova odluka je donesena zbog povećanog broja zahtjeva za pomoć u Iiječenju pripadnika boračkih populacija (demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i porodica poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida, porodica umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodica umrlih demobiliziranih boraca).