„Za sistem civilne zaštite je veoma bitno blagovremeno i objektivno informisanje, a koje smo svih ovih proteklih godina imali u našem istinskom partneru , u Našoj riječi. Naša riječ pozitivno promoviše aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalnog štaba i često je naš partner u obuci naših građana putem medija. U nadi da će se ova saradnja nastaviti na način kao što je to do sada bilo, čestitam 65 godina postojanja Naše riječi i želim Vam još mnogo godina bivstvovanja na našim prostorima“, kaže Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.