“Novinsko-izdavačka kuća “Naša riječ” Zenica bila je i ostala s nama tokom ratnih i poratnih godina, pratila naše aktivnosti, svojim predanim radom, poštujući standarde struke, stekla kredibilitet i postala prepoznatljiva široj i užoj javnosti. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Naša riječ u svom radu pokazala profesionalizam, insistirala na istini, čime je nesumnjivo dala doprinos pravovremenom, kvalitetnom i objektivnom informisanju javnosti o humanim aktivnostima i potrebama lica treće životne dobi štiteći prava ove populacije sa posebnim osvrtom na unaprijeđenje i kvalitetu života. Čestitamo Vam 65. godišnjicu uz želju da uspješno nastavite rad i odgovorite na zahtjeve profesije i da ustrajete u Vašem radu u budućnosti”, kaže Hadtidža Rudić, direktorica HO “Ruhama” Zenica.