Na konkursu 11. KNS (Udruženje za kulturu-Nova svjetlost) Međunarodnih književnih susreta 2022, u skladu sa propozicijama manifestacije, tradicionalno KNS PERO u kategoriji za najuspješniju kratku priču dobio je zenički književnik Abid Jarić čija će priča „Siromasi“ biti uvrštena u zbirku radova učesnika manifestacije „Dimenzija pjesme“.
Na Konkurs su pristigle 134 aplikacije, od čega su 124 poetska rada ocjenjena i rangovana, kao i 10 proznih radova, kratkih priča. Kriterije za uvrštavanje u zbirku „Dimenzija pjesme“ zadovoljile su 104 pjesme i četiri kratke priče.