Proteklog utorka održana je treća hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj su razmatrane dvije tačke dnevnog reda: Informacija o korištenju stadiona „Bilino polje“ i Informacija o stanju dijela gradskih saobraćajnica s prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije.
Informacija o krištenju stadiona „Bilino polje“ uvrštena je na dnevni red na prijedlog gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića, a u kojoj je navedeno da Grad Zenica omogućava FK „Mladost“ Doboj-Kakanj korištenje stadiona „Bilino polje“ radi odigravanja utakmica kada to iz objektivnih razloga nije moguće na njihovom stadionu, a što će biti regulisano posebnim aneksom ugovora za svaku utakmicu. Nakon sjednice, saopćenjem za javnost su se obratili menadžment i uprava NK „Čelik“, u kojem ističu da su oni, kao Klub, jedini ovlašteni za sklapanje ovakvih ugovora, i to shodno Ugovoru o korištenju od 28.12.2018. a nikako Grad Zenica.
U nastavku sjednice usvojena je Informacija o stanju dijela gradskih saobraćajnica s prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije, kojom je obuhvaćeno sedam gradskih zona. Predlagač ove tačke bio je Klub Zeničke inicijative-KF, a izlagač Armin Kurtagić, stručni saradnik za puteve u Gradskoj upravi, koji je naveo da je za ove namjene potrebno oko 27 miliona konvertibilnih maraka. Usvojen je i Zaključak kojim se gradska resorna služba zadužuje da, u roku od 10 dana, putem sektora mjesnih zajednica, prijavi prioritete mjesnih zajednica koje gravitiraju na području grada, te krenu u izgradnju petogodišnjeg plana za rekonstrukciju gradskih ulica u skladu sa priroritetima.