Zavičajni muzej Visoko aktivno učestvuje u regionalnom projektu koji ima za cilj unapređenje pristupačnosti muzejskih programa i aktivnosti osobama sa invaliditetom. Sve projektne aktivnosti se realizuju sa četiri partnerska muzeja i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom. Tokom prošle godine uspostavljena je saradnja sa Zavičajnim muzejom Knjaževac u Srbiji i sa članovima Balkanske mreže za pristupačnost muzeja sa sjedištem u BiH, gdje je pokrenut rad na navedenom projektu.
“Nakon niza predaktivnosti kao što su webinari, obuke, usavršavanja za pristup i primanja osoba sa invaliditetom pristupilo se i drugoj fazi projekta koja je podrazumijevala niz aktivnosti. Odabrali smo deset predmeta, odnosno pet predmeta koji su predstavljeni i prilagođeni za slijepe osobe, te pet predmeta čiji je opis prilagođen za gluhe osobe. Snimili smo videa sa prevodom na znakovni jezik, što je za nas uradila Berina Čorić, zatim smo to titlovali i na engleski jezik, dobili smo i didaktičke igračke za osobe sa slabim vidom i slijepe te pomoćni materijal. U narednom periodu želja nam je napraviti audio vodič za slijepe te nove sadržaje vezane za opise postavki”, rekla je Habiba Efendira-Čehić, koordinatorica projekta za Zavičajni muzej Visoko.
Podršku u ovom projektu Zavičajni muzej imao je i od Udruženja slijepih Visoko te Udruženja gluhih iz Zenice.
“Do saradnje je došlo prije svega preko Udruženja slijepih iz Visokog, a koje je prethodno imalo dobru saradnju sa Udruženjem gluhih iz Zenice koji su preporučili mene te smo na taj način odlučili nastaviti i širiti pozitivne priče koje su dio ovog projekta. Moram priznati da je bilo teško prevesti određene pojmove, ali znakovni jezik je takav da vi uvijek morate imati u svojoj glavi kako da toj osobi u suštini prilagodite sam pojam. Nadam se da će nakon ovog, sve gluhe osobe moći shvatiti samu suštinu projekta i da im se približi kulturno-istorijska baština”, istakla je Berina Čorić, tumač znakovnog jezika.
Prema riječima Habibe Efendira-Čehić, ova faza projekta će trajati do kraja mjeseca septembra i njena realizacija će biti obilježena na poseban način.
“Ova faza projekta je planirana do 30. septembra i u tom periodu ćemo napraviti svečanu promociju te jednu malu izložbu namijenjenu za sve osobe, ali prije svega za osobe sa invaliditetom, odnosno prvenstveno za slijepe i gluhe. Imaćemo čast ugostiti neke od članova Udruženja gluhih iz Zenice, kao i Udruženja slijepih iz Visokog”, dodala je Efendira-Čehić.