U organizaciji Centra za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i partnera, u srijedu je, u Hotelu Zenica, održana međunarodna konferencija pod nazivom „Primjena i razvoj sistema obnovljivih izvora energije u okviru energetske tranzicije zemalja Zapadnog Balkana“, a u okviru implementacije projekta “Digitalna transformacija SMEs u prerađivačkoj industriji ZDK”.
Učesnici konferencije
Učesnici konferencije i panelisti bili su predstavnici Univerziteta u Zenici kao i direktori vodećih kompanija iz okruženja: Hifa Oil Tešanj, Elektroprivreda BiH, Heidelberg Materials, FTM Novi Travnik, ministarstva energetike, industrije i rudarstva FBiH, federalnog ministarstva prostornog uređenja, zatim predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, UNDP-a BiH, Procredit banke i n-Logic Advisory Sarajevo.
„Univerzitet u Zenici je domaćin konferencije koja tretira problematiku obnovljivih izbora energije i tranzicije, generalno, energetske u BiH, a koja je rezultat jednog projekta koji finansira GIZ. Tematika je, svakako, jako interesantna. Mi smo već u tranziciji. Dešavaju se mnoge stvari kojih nismo ni svjesni. Smanjuje se proizvodnja uglja, nemamo proizvodnje fosilnog goriva i plina, tako da smo, na neki način, prisiljeni da razmišljamo o našim resursima za korištenje obnovljivih izvora energije“, kazao je prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, ističući da je veoma bitno da se akademska zajednica, univerziteti, sve više uključuju u ove procese, kako bi uspostavili bolju saradnju sa realnim sektorom, privredom, javnim institucijama i da univerziteti daju svoj doprinos u boljoj implementaciji svih obnovljivih izvora energije.
Nedavno usvojeni set energetskih zakona, a kako je kazao mr. Dino Eminović, dipl.inž.maš., ispred Centra za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, će pobliže definirati energetsku tranziciju, generalno. „Okupili smo stručnjake iz ove oblasti, kao i predstavnike vlasti sa svih nivoa, koji će nam pokušati dati odgovore na sve ovo. Bliži nam se 2026. godina, CBAM takse će stupiti na snagu. Nemamo puno vremena da odgovorimo na taj izazov i nadamo se da će ova konferencija dati neke odgovore“, rekao je Eminović.
Heidelberg Materials već radi na smanjenju emisija CO2
Almir Bajtrević, dipl.ing.maš.,menadžer za kvalitet i zaštitu okoliša u Tvornici cementa Kakanj, od ove godine Heidelberg Materials Kakanj, je kazao da su veoma zainteresirani za ovu priču, ali i da su napravili značajne iskorake na polju zaštite okoliša, smanjenja emisija CO2 i upotrebe alternativnih goriva
„Heidelberg Materials radi na smanjenju emisija CO2 već 15-ak godina. Te aktivnosti su sada intenzivirane, pogotovo zbog svega ovoga što nam slijedi, kada je u pitanju energijska efikasnost i uopšte klimatske promjene. Dosta smo posla već uradili, u smislu primjene cilja održivog razvoja. U smislu smanjenja emisija CO2, mi prvenstveno možemo da uradimo mnogo na primjeni alternativnih goriva. Mi imamo konkretne ciljeve, da do 2030. godine smanjimo emisije CO2 za 25% u odnosu na 1990. godinu i već smo na 20%. Do 2050. godine moramo potpuno biti karbonski neutralni kao što je i cijela Evropa, i u tom pravcu se već poduzimaju određeni koraci“, kazao je Bajtarević.