Privredna komora ZDK, u okviru svojih redovnih i projektnih aktivnosti, kontinuirano radi i na unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja. Fokus aktivnosti je na unapređenju zakonodavnog okvira za izvođenje praktične nastave učenika srednjih stručnih i tehničkih škola u privrednim subjektima.
S tim u vezi, Privredna komora ZDK trenutno implementira projekt „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“, u saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a koji je podržan od strane Taiwanbusiness – EBRD fonda tehničke saradnje. Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti jeste unapređenje „saradnje dva mjesta učenja“, odnosno unapređenje kvaliteta realizacije praktične nastave u privrednim subjektima.
Baza podataka dostupna svima
Kroz radni paket 1. ovog projekta, Privredna komora ZDK je, u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku kulturu i sport ZDK, ostvarila značajan iskorak na identifikaciji postojećih i stvaranju preduslova na kreiranju budućih partnerstva „dva mjesta učenja“. Kreirana je baza podataka srednjih stručnih i tehničkih škola s područja ZDK, kao i kompanija kod kojih se izvodi praktična nastava. Ova baza podataka je javno dostupna na službenoj web stranici Privredne komore ZDK. U okviru navedenog radnog paketa, predstavnici Privredne komore ZDK su u prethodnom periodu održali niz posjeta i radnih sastanaka, od kojih ističemo najvažnije:

 • sastanak sa predstavnicima JU Mješovita srednja škola ˝NORDBAT-2˝ Vareš i kompanija iz Vareša;
 • sastanak sa predstavnicima JU Mješovita srednja škola Maglaj i kompanija iz Maglaja;
 • sastanak sa načelnikom općine Kakanj;
 • sastanak sa predstavnicima JU Srednja tehnička škola ˝K. Kapetanović˝ Kakanj i JU Mješovita srednja škola Kakanj i kompanija iz Kaknja;
 • sastanak sa načelnikom općine Breza;
 • sastanak sa predstavnicima JU Mješovita srednja škola ˝M. Mak Dizdar˝ Breza i kompanija iz Breze;
 • „Dani otvorenih vrata“ za područje grada Zenica;
 • kontinuirani sastanci sa JU Mješovita srednja škola Tešanj i kompanijama iz Tešnja, gdje posebno ističemo saradnju sa kompanijom InterProcess doo Tešanj;
 • kontinuirani sastanci sa JU Mješovita srednja škola Zavidovići i kompanijama iz Zavidovića i Žepča, gdje posebno ističemo kompanije Krivaja Metali doo Zavidovići i Tisa komerc doo Žepče.

Rezultati rada Privredne komore ZDK
Na navedenim sastancima, predstavljeni su rezultati djelovanja Privredne komore ZDK, u saradnji sa Ministarstvom, u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, od kojih navodimo najvažnije:

 • uspostavljana sinergija djelovanja svih ključnih aktera srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK; unapređena saradnja dva mjesta učenja – kontinuiran rast broja potpisanih ugovora za realizaciju praktične nastave učenika srednjih stručnih škola u kompanijama ZDK;
 • uvedena obaveza prilaganja ljekarskog uvjerenja prilikom upisa u srednje škole sa ciljem eliminisanja mogućnosti nastanka povrede tokom praktične nastave ili ferijalne prakse;
 • ostvareni su benefiti za kompanije putem uvrštavanja dodatnog bodovanja u javnim pozivima kantonalnih ministarstava za kompanije ZDK koje primaju učenike na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu;
 • obezbjeđeno odobrenje ministarstva finansija ZDK i uvrštavanje sredstava na ime PIO doprinosa za učenike u Budžet ZDK, čime je prvi put u istoriji BiH započela implementacija zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa za PIO za učenike na praktičnoj nastavi i ferijalnoj praksi u slučaju invalidnosti i/ili smrti. Time je u 18 škola, 8.191 učeniku omogućeno da ostvari prava iz PIO-a, a što je izuzetno značajno i za učenike, i roditelje, i škole i kompanije.

Postignut je visok stepen saglasnosti svih uključenih aktera o potrebi daljeg intenziviranja „saradnje dva mjesta učenja“ na području ZDK, s ciljem unapređenja kvaliteta praktične nastave, a time unapređenja kompetencija učenika, njihovog zapošljavanja, te za kompanije, osiguranje radne snage sa znanjima i vještnama u skladu sa potrebama savremenih radnih procesa.