Alkohol u našem društvu je sveprisutna pojava. Prekomjerno konzumiranje alkohola ostavlja posljedice kako na pojedinca koji pije tako i na njegovu porodicu, radne kolege, zajednicu u kojoj živi te dovodi do ovisnosti. Zbog dugotrajne i prekomjerne upotrebe alkoholnih pića često dolazi do oštećenja organa. „Ovisnost je hronična bolest i predstavlja stanje organizma koje je potaknuto upotrebom neke supstance, bilo hemijske ili prakticiranje običaja, da bi čovjek doveo svoje stanje u jedan aktivitet da te osobe moraju ponovo unijeti supstancu u svoj organizam. U osnovi je da ta hemijska supstanca djeluje na nervni sistem, odnosno izaziva određene promjene u nervnom sistemu koje izazivaju osjećaj ugodnosti, prijatnosti i sigurnosti. Kada ponovni unos supstance u organizam izostane, onda se dešavaju suprotni efekti, a osoba postaje agresivna, napeta, ima bolove u cijelom tijelu,…. Svaka supstanca ima i niz drugih efekata koje ostavlja na psihu ali i organe što izaziva oštećenje i bolesti koje dovode do skraćenja života, socijalnog i profesionalnog zdravlja, ekonomskog propadanja“, kaže prim.mr.sci. Amir dr. Čustović, direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK.

Prim.mr.sci.dr. Čustović

Alkoholizam-riziko faktor za zdravlje ljudi
JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, svake godine, Svjetski dan borbe protiv alkoholizma obilježi nizom aktivnosti. U saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik proteklog petka, u holu Shopping centra City, gdje je bio postavljen punkt s promotivnim i edukativnim materijalima, upriličen je razgovor s građanima kako bi ih upoznali s pojmom alkoholizma i njegovim posljedicama. „Svake godine želimo dati doprinos kako bi se alkoholizam prepoznao kao riziko faktor za zdravlje ljudi. Pogodan trenutak za to je upravo

Razgovor sa građanima i podjela promotivnog materijala

Svjetski dan borbe protiv alkoholizma kako bi promovisali zdrave stilove života. Alkoholizam u našem kulturološkom narativu nije dovoljno prepoznat kao faktor rizika za zdravlje ljudi i dio je naših običaja. Ali, u samom početku, i u maloj količini, može da izazove pozitivne efekte jer kad se unese u maloj količini kod ljudi koji imaju nekakav problem i koji osjećaju nervozu, napetost, nesigurnost, alkohol privremeno riješi problem. Kada je u pitanju mentalno zdravlje, alkohol prvo počinje da djeluje na nervni sistem, a kada mozak bude pod utjecajem alkohola onda će početi da ostavlja posljedice na čovjeka na način da, umjesto da ponudi razum i toleranciju, počet će da stvara zablude i paranoju te će stvarati probleme koji nisu poželjni za funkcioniranje osobe. Alkohol uzrokuje oštećenje jetre, krvnih sudova, žlijezda sa unutrašnjih lučenjem, izaziva bolesti važnih vitalnih organa koji će doprinijeti da osoba bude manje funkcionalna“, kaže dr. Čustović te dodaje da Odjeljenje za prevenciju svake godine vrši istraživanje ispitujući dvije skupine djece: od 12 do 14 godina i 18 godina. „Na ovaj način pratimo prisutnost alkohola među djecom. Podatak da djeca prepoznavaju ili koriste alkohol je razočaravajući jer se dobna granica spušta. Stoga imamo djecu koja su konzumirala alkohol i sa deset godina života, dok se prvo opijanje dešava sa 17-18 godina. Trend je porasta sniženja granice upotrebe alkohola, te porasta ukupnog broja djece koja konzumiraju alkohol. Naravno, jedno konzumiranje alkohola ne predstavlja alkoholizam, ali sigurno predstavlja predvorje da iz određenog broja ljudi koji probaju alkohol, isti nastave konzumirati, te, na kraju, postoji potencijalna opasnost da postanu alkoholičari“, ističe dr. Čustović.

Arnautović

Centar za edukaciju mladih Travnik kroz svoje aktivnosti želi da ukaže na probleme koji se dešavaju u lokalnoj zajednici i nedostatak zakonskih rješenja koji štite djecu i mlade, pogotovo kada se radi o dostupnosti alkohola i njegovoj nekontrolisanoj promociji. „Kroz naše današnje aktivnosti želimo da ukažemo na nekoliko stvari koje se odnose na naše istraživanje pod nazivom „Nulta tolerancija“, a to su oporezivanje, dostupnost i nekontrolisani marketing. Kroz ova tri segmenta smo vidjeli kakvo je zapravo stanje u Bosni i Hercegovini, te da naši sugrađani nisu svjesni problema izloženosti mladih akloholu. U okviru našeg istraživanja proveli smo akciju pod nazivom „Tajni kupac“ koja je obuhvatala stotinu objekata na cijeloj teritoriji BiH. U 99 objekata je alkohol prodat maloljetnoj osobi što nam pokazuje da mi kao društvo nismo dovoljno osvješteni o ovom problemu. Danas smo ovdje kako bi Zeničane informisali o podacima koje imamo“, kaže Adis Arnautović, direktor Centra za edukaciju mladih Travnik.
Razgovor sa građanima
Svoj doprinos u obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma dali su upravo mladi ljudi: učenici Srednje mješovite škole „Mladost“ Zenica i volonteri iz Centra za edukaciju mladih Travnik.
„Mladi nisu svjesni koliko život može biti lijep i super zabavan bez alkohola. Nažalost, alkohol je postao jeftiniji od vitaminskih napitaka, a prvo što na televiziji vidimo jeste promocija alkohola. Upravo zbog toga, u Centru za edukaciju mladih, zalažemo se za zdrave životne navike i život bez alkohola i psiho aktivnih supstanci“, kaže Ilhana Mujak.
„Kao edukatori smo prošli određene edukacije sa predstavnicima Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK. Moram istaći da se u današnjem vremenu, pogotovo mladi, sve više okreću ka alkoholizmu, a pritom imamo i veliki broj kafića i prodajnih objekata koji dozvoljavaju da se maloljetnoj djeci prodaje alkohol. Stoga smo danas ovdje kako bi kroz razgovor sa sugrađanima obilježili ovaj dan i dali svoj doprinos“, ističe Eda Valentić.