U prostoru Muzeja grada Zenice promovirana je knjiga „Atlas rodoslovnih karata Bosne i Hercegovine“ autora Zlatka Lukića, kako sam kaže pasioniranog historičara. Ovo djelo predstavlja analizu rodoslovne karte bosanske kraljevske dinastije Kotromanića, visokog plemstva Bosne, Pašaluka i dinastije a koje su imale utjecaj na civilizacijski razvoj BiH.
– Zanimala me je genealogija kraljeva, vladara i visokog plemstva BiH a želja mi je bila da Bosna nije „repa bez korijena“ da ima svoje ljude koji su s njom upravljali od 13. stoljeća do danas, da ona nije samo ZAVNOBIH-ska i daytonska tvorevina. U knjizi sam vrlo precizno prikazao sve povjesne likove koji su iole značili za Bosnu kao i dinastije koje su djelovale na razvoj bosanske države, bilo pozitivno ili negativno u civilizacijskom smislu -kaže Lukić i dodaje da je knjigu štampao o svom trošku jer nije našao izdavača.
– Rad na knjizi je trajao skoro 40 godina. Najveći problem sam imao oko provjere činjenica jer svi historičari „vuku“ na svoju stranu. Zbog tog sam konsultirao i mnoge strane: Dubrovnik, Veneciju, Istanbul-rekao je Lukić i dodao na kraju da bi za drugo izdanje dodao grbove jer je i sama heraldika slabo zastupljena u našoj državi.
Promotor knjige bio je recenzent Majo Dizdar, pisac, prevoditelj, dugogodišnji novinar, publicista te kao oficir Armije RBiH i ratni reporter generalštabnog Press-Centra.