Udruženje „Baton“ Zenica je proteklog utorka upriličilo promociju romana „Batonov ustanak“ autora Saliha Straševića. Roman je pisan četiri godine, na bazi materijalnih podataka i historijskih činjenica.
„U Sarajevu imamo ljude koji su zaduženi za Stari vijek i koji su mnoge stvari napisali o Ilirima, to su bili materijalni podaci koje sam ja izučavao pune četiri godine dok nisam napisao ovaj roman. Važno je napomenuti da je Baton izvor kojem svi trebamo težiti jer je izvor naše historije ispod nogu Batona“, kaže Strašević napominjući da je Baton historijska ličnost koja je izučavana i na vojnim akademijama u Americi s posebnim osvrtom na njegove pobjede. „Puno našeg svijeta ne zna ko je Baton. Moramo kroz obrazovni sistem ali i našem narodu reći da je to naša historijska ličnost, da Baton dolazi iz centralne Bosne, da je to neko ko je po DNK približan nama te da mnogi ljudi iz ovih krajeva nose taj DNK. Kada se vratimo 26 godina unazad doći ćemo do zaključka da je naš predak Baton“, poručio je Strašević.
Jedan od promotora romana bio je prof.dr. Nezir Halilović koji je, između ostalog, istakao da je malo naroda ovog svijeta koji imaju velike junake kao što ih mi imamo, a da su ih manje svjesni i da ih manje oblilježavaju. „Prilikom mog prvog susreta i gostovanja u Udruženju „Baton“ čestitao sam im na imenu zato što su kroz naziv udruženja afirmisali i vratili u život jednog, mogu slobodno reći, planetarnog junaka. Autor Salih Strašević svojim romanom želi upravo da oživi uspomenu na ovog junaka. Cijela planeta zna za veliko Rimsko carstvo i kako su, u suštini, temelj današnje civilizacije. Međutim, čovjek koji je potpuno osnovano ugrozio postojanje tog carstva je čovjek našeg podneblja, čovjek naše krvi, dakle, Baton koji je je to uradio sa našim ljudima, sa našim dobrim precima“, kaže Halilović ističući da je Baton pobunom protiv nepravde pokazao damar ovog naroda.