U Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici, protekle subote je, uz prisustvo predstavnika ambasada u Bosni i Hercegovini, predstavnika Vlade Zeničko-dobojskog kantona i brojnih zvanica, održana Promocija završenika prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici na kojoj je promovisano 13 doktora nauka, 37 magistara i 362 diplomanta. Ove godine su u zvanje doktora medicine promovirana četiri završenika prve generacije studijskog programa Opća medicina.
Uručene su i nagrade rektora za 14 studenata koji su ostvarili najbolji uspjeh tokom studija, kao i nagrade dekana za 64 studenta koji su ostvarili najbolji uspjeh tokom akademske godine.
Prisutnima se obratio prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, čestitavši diplomantima, magistrima i doktorima nauka na postignutim rezultatima, te Mirnes Bašić, premijer Zeničko-dobojskog kantona, rekavši da je ovo veliki dan za diplomante, profesore, porodice, ali i Univerzitet u Zenici. “Znam da nije bilo lako doći do diplome, jer je potrebno dosta učenja, truda, rada i odricanja, ali ste uspješno prešli ovu etapu u životu i na tome vam čestitam. Postajete akademski građani, a naš Zeničko-dobojski kanton je bogatiji za nove stručnjake”, rekao je na svečanosti premijer Bašić, naglasivši je da je politika Vlade ZDK da prati potrebe tržišta rada, pa je tako posljednjih godina uveden niz novih atraktivnih studijskih programa na svim fakultetima, te kontinuirano unapređivanje uslova za studiranje na UNZE. Prisutnima su se obratili i Ismet Velić, doktor pravnih nauka u ime promovisanih doktora nauka i Elmin Marevac, dipl. softver inženjer u ime nagrađenih studenata.