U toku su radovi na izgradnji novog puta u visočkoj mjesnoj zajednici Gračanica, koji dodatno spaja grad Visoko i općinu Breza. Paralelno sa radovima, lokalitet su obišli i predstavnici Zavičajnog muzeja Visoko, na dvije interesne lokacije na tom području. Riječ je o lokalitetu starog muslimanskog mezarja u Goruši i trasi novoizgrađenog puta prema selu Vijesolići nedaleko od lokacije mezarja.
“Staro mezarje locirano je preko puta pogona firme Prevent Visoko i predstavlja zaštićeni spomenik II kategorije na području Visokog. Mezarje je razdvojeno lokalnim putem za obližnje naselje Podvod. Mještani Goruše na čelu sa Elvedinom Husićem nedavno su izvršili čišćenje mezarja, odnosno uklanjanje šiblja i rastinja, nakon čega su kontaktirali Zavičajni muzej radi procjene trenutnog stanja. Obilaskom lokacije utvrđeno je da mezarje sadrži dosta oštećenih i prelomljenih nišana, a vidljivo je da ih priličan broj i nedostaje”, istakli su iz Zavičajnog muzeja.
U neposrednoj blizini se nalaze i kameni ostaci koji su otkriveni prilikom mašinskih radova na probijanju puta prema Vijesolićima. U pitanju je velika količina kamenog materijala, neobrađenog i različitih dimenzija, koji je mašinskim putem razgrnut i iskorišten djelomično za nivelisanje i konstrukciju podloge puta. Na samom podnožju brda, utvrđeni su i ostaci suhozida dužine oko 20 metara koji nije zahvaćen građevinskim radovima te razneseni kamen najvjerovatnije potiče sa ove suhozidne konstrukcije.
“Na 20-ak metara od suhozida identificirani su i ostaci tri stećka, zbog čega je odlučeno da se u narednom periodu izvrše radovi čišćenja i sanacije, kako nekropole tako i obližnjeg suhozida što će predstavljati inicijalni korak u detaljnijem istraživanju područja koje je u lokalnim usmenim predajama poznato kao Crkvište”, dodali su.