Kantonalna bolnica Zenica je nabavila veći broj endoskopske opreme,
opremu za operacione sale te linearni akcelerator


Kantonalna bolnica Zenica vodeća je zdravstvena ustanova u zdravstvenom sistemu Zeničko-dobojskog kantona. Kontinuirano pruža zdravstvene usluge liječenja, njege i hospitalizacije pacijenata uz primjenu savremenih dijagnostičko-terapeutskih procedura i metoda liječenja. O stanju u Kantonalnoj bolnici Zenica, radu i prioritetima Bolnice u narednom periodu, realizaciji projekata i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i pružanja usluga razgovarali smo sa dr. Tarikom Zulovićem, direktorom JU Kantonalna bolnica Zenica.
Realizacija projekata
NR: U Kantonalnoj bolnici Zenica su u toku radovi na proširenju Koronarne jedinice Odjeljenja za kardiologiju. Kada je planiran završetak radova, koliko sredstava je izdvojeno za ovaj projekat te koliko će kreveta, u konačnici, biti smješteno u Koronarnoj jedinici?
ZULOVIĆ: Kantonalna bolnica Zenica je u septembru ove godine potpisala ugovore o izvođenju građevinskih radova na proširenju Koronarne jedinice Odjeljenja za kardiologiju što je posebno značajno za unapređenje usluga ove zdravstvene ustanove. Moram napomenuti da je sredstva osigurala Vlada Zeničko-dobojskog kantona i to u iznosu od 700.000 KM, a koje je opredijelila u budžetu Ministarstva zdravstva. Rok za završetak radova je šest mjeseci. Koronarna jedinica Odjeljenja za kardiologiju će, pored postojećih šest, dobiti novih deset kreveta na 250 kvadrata prostora tako da će, u konačnici, Koronarna jedinica imati ukupno 16 kreveta što će značajno poboljšati uslove za pacijente i osoblje, a time i podići kvalitet zdravstvene usluge.
NR: Projekt „Interventna kardiologija“ u Kantonalnoj bolnici Zenica nije realizovan jer se Grad Zenica upisao kao vlasnik zemljišta na kojem je trebao biti izgrađen objekat. Pravomoćnom presudom Kantonalnog suda, Bolnica je vlasnik zemljišta i objekata u krugu bolnice. Da li je menadžment Bolnice pokrenuo aktivnosti za nastavak realizacije ovog projekta?
ZULOVIĆ: Tačno je da se, pravomoćnom presudom Kantonalnog suda, Kantonalna bolnica Zenica konačno upisala kao vlasnik zemljišta i objekata u krugu Bolnice. Nakon toga smo riješili sporove i izašli iz ugovora koji nije bio realizovan u proteklom periodu te na taj način konačno stekli uslove da možemo pripremati novi javni poziv kako bismo konačno mogli izabrati novog partnera te ubrzano krenuti ka realizaciji ovog projekta. Najvažnije je da Projekat Interventne kardiologije bude što prije realiziran kako bi naši kardiološki pacijenti mogli dobiti potreban ljekarski tretman i usluge interventne kardiologije u njenom punom kapacitetu. Moram napomenuti da je u toku i projekat nadogradnje operacionih sala, odnosno potpisan je ugovor sa ponuđačem koji trenutno radi na izradi samog projekta.
Poboljšanje energetske efikasnosti
NR: U toku ove godine intezivirane su aktivnosti i na implementaciji projekta Poboljšanje energetske efikasnosti. Da li je potpisan ugovor sa izvođačem radova za izgradnju kotlovnice, koje benefite će imati pacijenti i Bolnica po okončanju projekta?
ZULOVIĆ: Obzirom da je sadašnja kotlovnica značajan zagađivač okoline, u toku ove godine intenzivirane su aktivnosti na implementaciji projekta Poboljšanja energetske efikasnosti. Izgradnja kotlovnice je u finalnoj fazi za izbor izvođača radova, odnosno na pragu smo potpisivanja ugovora sa ponuđačem koji će izraditi projekat, a biće izabran nakon evaluacije pristiglih ponuda ponuđača. Realizacijom ovog projekta i izgradnjom nove kotlovnice znatno će se smanjiti zagađenje okoliša, ali i poboljšati uslovi rada za sve pacijente i uposlenike Bolnice. Ovim putem bih istakao da smo mišljenja da je vrijeme da se počne razmišljati o izgradnji zgrade nove bolnice.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju