Nizom događaja i manifestacija, Univerzitet u Zenici je prošle godine obilježio 23 godine uspješnog rada. Održani su okrugli stolovi, sportska takmičenja, Svečana akademija na kojoj su promovisani doktori nauka, dodijeljene nagrade najboljim studentima i priznanja Univerziteta u Zenici, kao i Promocija završenika I i II ciklusa studija. Pored toga, 2023. godinu obilježio je i prijem 20 asistenata u stalni radni odnos, upis većeg broja studenata, otvaranje novih studijskih programa,…
Po prvi put primljeno 20 asistenata u stalni radni odnos

Prof. dr. Jusuf Duraković

„Po mom ličnom sudu, prošla godina se može ocijeniti kao uspješna za naš Univerzitet. Navest ćemo nekoliko ključnih aktivnosti zbog čega dajemo ovakvu ocjenu. Prvi put kako postoji Univerzitet u Zenici, u prošloj godini je primljeno 20 asistenata u stalni radni odnos što stvara pretpostavku za razvoj Univerziteta. Tokom promocije Univerziteta u Zenici, u našem kampusu je održan Dan otvorenih vrata za srednjoškolce iz ZDK-a i SBK-a. Prošle godine smo obilježili 23 godine postojanja i razvoja Univerziteta u Zenici i organizovali smo niz aktivnosti od kojih vrijedi pomenuti Okrugli sto na temu: ,,Saradnja sa lokalnim zajednicama i realnim sektorom” koji je održan u Tešnju. Organizovan je i Okrugli sto u Zenici pod nazivom: ,,Razvoj visokog obrazovanja i međuregionalna saradnja”, na kojem su prisustvovali svi rektori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, kao i rektori iz Republike Hrvatske i Srbije. U sklopu obilježavanja Dana Univerziteta u Zenici, upriličena je i Svečana akademija, na kojoj je promovisano pet doktora nauka, a tradicionalno je održana i Promocija završenika I i II ciklusa studija Univerziteta u Zenici“, kaže prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici.
Značajni međunarodni projekti
U prošloj godini, kaže rektor Duraković, izradili su i idejni projekat za zgradu Mašinskog i Politehničkog fakulteta kao i zgradu Rektorata, a završen je i Informacioni sistem za studente, upisan veći broj studenata,… „Prošle godine smo upisali veći broj studenata nego 2022. godine, a bitno je istaći i da smo dobili značajna tri međunarodna projekta, a na jednom smo aplikanti i nosioci u vrijednosti od oko jedan milion eura. Otvoreni su novi studijski programi, a pokrenuta je procedura i izrađen Elaborat o osnivanju novog studijskog programa Elektrotehnika i informacione tehnologije. Otvoren je Centar za energetsku efikasnost i pokrenute aktivnosti na otvaranju Centra za učenje bosanskog jezika kao stranog jezika. Poduzeli smo i niz aktivnosti na poboljšanju rang liste na webometrixu. Bitno je napomenuti i da je Skupština ZDK usvojila zadovoljavajući Budžet za Univerzitet u Zenici, kao i to da su izdvojena sredstva za konačan završetak zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Planirana su i sredstva za izradu glavnog projekta za izradu nove zgrade“, kaže rektor Duraković.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju