Borba protiv pandemije virusa Covid-19 ušla je u drugu godinu. Zeničko-dobojski kanton ušao je u pandemiju sa prilično slabim kapacitetima, materijalnim i kadrovskim, ali je uspio stati na noge zahvaljujući isključivo sopstvenim snagama i sredstvima. O stanju zdravstvenog sektora, naporima u borbi protiv pandemije ali i procesu vakcinacije razgovarali smo s dr. Adnanom Jupićem, ministrom zdravstva i predsjednikom Kriznog štaba ZDK.
NR: Iz Kriznog štaba ZDK već duže vrijeme upozoravate na alarmantan rast broja oboljelih od virusa Covid-19? Koliko je situacija teška i kakve su statistike?
JUPIĆ: Situacija u ZDK je specifična. Epidemiološki podaci i nisu tako loši, ali činjenica da ZDK dugi niz godina ima malobrojan ljekarski kadar i da su ljudi prenapregnuti, jer se borimo preko godinu dana, otežava nam situaciju. Imamo oko 950 pozitivnih, oko 180 na bolničkom liječenju u Zenici i Tešnju, a preminulih je, nažalost, 678. O njima se brine šest infektologa i trenutno desetak anesteziologa i pravo je čudo kako je ZDK do sada izbjegao kolaps zdravstva, a nadam se da se to neće ni desiti. Ljekari i zdravstveno osoblje zaslužuju svaku pohvalu, a zahvalnost pripada i velikom broju odgovornih svjesnih građana, koji su dali svoj veliki doprinos.
Mjere dobre, ali se ne poštuju
NR: Vlada ZDK je na prijedlog Kriznog štaba donijela naredbe koje se odnose na zdravstvo, policiju, inspekciju, ugostitelje… Kakvi su efekti naredbi i razmišljate li o restriktivnijim mjerama?
JUPIĆ: Kod predlaganja restriktivnih mjera mora se voditi računa, uz poštivanje struke, i o mentalnom zdravlju naših ljudi te ekonomiji. Sve te restriktivne mjere se odmah osjete i u zdravstvu, donosimo ih kada nemamo mogućnosti izbora, a direktno ih provociraju oni koji ne poštuju trenutne mjere. Već par mjeseci naše aktivnosti su podrazumijevale pooštravanje kontrole provođenja mjera, jer su mjere dobre ali se dijelom ne poštuju. Uz to, mi moramo analizirati mjere koje se donose u našoj okolini, te reagovati kako bismo zaštitili stanovništvo ZDK. Epidemija je problem države, na tom nivou se i treba rješavati, tu mislim na mjere i vakcijaciju. Nažalost, imamo stanje kojim nismo zadovoljni, ali imamo obavezu da se borimo.

NR: Ima li načina da se premosti problem nedostatka kadrova, prije svega infektologa, anesteziologa i pulmologa, u Kantonalnoj bolnici Zenica?
JUPIĆ: Problem nedostatka kadra je nešto sa čim se susrećemo, a ne može se popraviti preko noći. Imamo kadra na birou, ali to nije onaj kadar koji može stručno kvalitetno pomoći sada kada nam je najpotrebnije. Naveo sam da imamo šest infektologa i desetak anesteziologa. Poređenja radi, Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton imaju preko 60 anesteziologa, na malo veći broj stanovnika.
KCUS ako bude potrebno
NR: Krizni štab iskazao je namjeru da pacijente s teškom kliničkom slikom upućuje u UKC Sarajevo, jer ZE-DO kanton kao suosnivač ima pravo na određen broj kreveta. Jeste li u kontaktu s Upravom KCUS i jeste li počeli slati bolesnike u ovaj klinički centar?
JUPIĆ: Što se tiče upućivanja pacijenata u UKC Sarajevo i manji broj u Tuzlu, treba imati na umu da su UKC-i ustanove od federalnog značaja obimno pomagane od Federalne vlade. Mi smo suosnivači UKC Sarajevo i samim tim participiramo na određeni broj kreveta za naše pacijente. S obzirom na trenutnu situaciju u Sarajevu, koja je znatno složenija od naše, a cijeneći rad kolega u Sarajevu, mi smo ih maksimalno štedjeli. Činit ćemo to i dalje, ali ako bude ugrožen smještaj i životi naših pacijenata, sigurno ćemo iskoristiti naše pravo. Postignut je dogovor sa UKCS, a i menadžment UKC Tuzla je iskazao spremnost da, dok imaju malo mirniju situaciju, zbrinu neke naše pacijente ako bude potrebe.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju