Općinsko vijeće Kakanj je u 2023. godini održalo deset redovnih sjedica i sa još jednom, koja će biti održana u decembru, bit će ih održano ukupno 11 za ovu godinu.
Razmatrali 122 tačke dnevnog reda
Do novembra ove godine, a kako nam je kazao Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj, Općinsko vijeće Kakanj razmotrilo je 122 tačke dnevnog reda, od čega je usvojilo 18 programa i planova, pet izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj, 35 odluka, 13 zaključaka, 33 izvještaja, sedam informacija i 13 akata o imenovanju. „Vijećnici u Općinskom vijeću bili su jako aktivni i konstruktivni u diskusijama a postavili su 109 vijećničkih pitanja i podnijeli 155 vijećničkih inicijativa koje su, uglavnom i najvećim dijelom, bile usmjerene na interese i potrebe građana i građanki općine Kakanj. Rad u Općinskom vijeću protekao je u korektnoj diskusiji i uvažavanju različitih mišljenja“, kaže Katičić.
Uspješan rad očekuju i u narednoj, 2024. godini. „Nadamo se da će i 2024. godina proći u ovakvoj atmosferi i da ćemo zajednički moći odgovoriti izazovima s kojima se svi susrećemo i da će građani općine Kakanj to prepoznati i u buduće“, ističe Katičić.
Odgovorili potrebama građana i građanki
Što se tiče Općinskog vijeća i njegovog prvobitnog sastava, došlo je, kaže Katičić, do određenih izmjena, uglavnom zbog nespojivosti dužnosti vijećnika i novih pozicija koje su kasnije preuzeli.
„Tako su, ili zbog radnih mjesta ili zbog preuzimanja funkcija na višim nivoima vlasti, u Općinskom vijeću ostavke dali: Behija Kulović (NS) a mandat je preuzela Marcela Ravlija, Aldin Šljivo (SDA), a mandat je preuzeo Adis Mrkonjić, Eldin Mijoč (SDP), a mandat je preuzeo Edin Šljivo, Nedim Mušija (SDA), a mandat je preuzeo Amar Selimović i Edin Aliefendić (SDA), a mandat je preuzeo Kenan Kozlo. Također, ostavku je dao i Izudin Pušćul (SDA), a od CIK-a čekamo informaciju o sljedećem kandidadu koji će nam se pridružiti do kraja ovog mandata. U 2023.godini smo odgovorili potrebama građana i građanki, nije bilo problema koji je bio trenutno aktuelan a da jedinica lokalne samouprave nije adekvatno odgovorila a Općinsko vijeće svojim aktima podržalo, naravno, sve u okvirima finansijskih mogućnosti Budžeta Općine Kakanj“, kaže Katičić.