“U Našu riječ sam se zaposlio 1963. godine i tada je Naša riječ imala sedam godina od osnivanja. Radio sam na mjestu šefa opšte i kadrovske službe, a od ljudi sa kojima sam radio imao sam i nešto naučiti. Radili smo puno ali smo živjeli za Našu riječ. Iako smo se susretali sa problemima, pogotovo u ratu oko nabavke materijala, Naša riječ je jedina novina koja je opstala i nadam se da će još dugo trajati. Sretan sam što sam baš na ovom mjestu radio i penziju zaradio”, kaže Marko Grbešić, nekadašnji zaposlenik Naše riječi.