Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona kroz svoj rad nastoji pomoći najranjivijim kategorijama stanovništva te im omogućiti bolje uslove za život. Sa Antoniom Šimunovićem, ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali smo, između ostalog, o projektima koji doprinose unapređenju kompetencija nezaposlenih osoba i njihovom zapošljavanju, poboljšanju uslova života povratnika, socijalnom zbrinjavanju radnika tri preduzeća s područja kantona.
Podrška povratnicima, nezaposlenim osobama, porodiljama,…
NR: Podrška održivom povratku je za mnoge značila ostanak na svome ognjištu i bolju budućnost. Hoće li se s ovim programom nastaviti i u 2024. godini?
Šimunović: Ministarstvo je u 2023. godini u okviru programskih zadataka Ministarstva i utvrđenih nadležnosti u oblasti raseljenih lica i povratnika u suradnji sa općinama/gradovima, povratničkim mjesnim zajednicama, udruženjima i vjerskim zajednicama sufinaciralo sedamnaest infrastrukturnih projekata u povratničkim mjestima Zeničko-dobojske županije u ukupnom iznosu od 698.278,48 KM. Ministarstvo će svakako i u 2024. godini nastaviti pružati podršku povratku na način da se povratak učini održivim i da se stvore pretpostavke za dostojanstven život svih građana naše županije. Sanacija infrastrukture u svim mjestima povratka u ZDŽ je jedan od najvažnijih zadataka ovog ministarstva, te su s ciljem osiguranja kontinuirane potpore povratku u Budžetu ZDŽ za 2024. godinu za ovu namjenu osigurana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM.
NR: Ministarstvo i Vlada ZDK podržali su projekat „Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK za 2023. godinu“ kroz koji je obučeno i zaposleno 35 nezaposlenih osoba. Da li ćete nastaviti podržavati ovakve projekte?


ŠIMUNOVIĆ: Svim zaposlenima želimo sretan Praznik rada, a nezaposlenima izražavamo nadu da će u što skorijem roku pronaći zaposlenje bilo kroz programe ovoga ministarstva ili realizirano od strane drugih institucija.


ŠIMUNOVIĆ: Ministarstvo je u 2023. godini, kako ste to u vašem pitanju i konstatirali, realiziralo projekat koji predstavlja nastavak kontinuirane suradnje započete 2019. godine na realizaciji zajedničkih projekata sa Privrednom komorom ZDŽ po osnovu zaključenog Memoranduma o suradnji Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDŽ, koji za cilj ima sufinanciranje programa obuke i zapošljavanja nezaposlenih osoba kroz prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručna osposobljavanja za potrebe poznatih poslodavaca. Ministarstvo je u suradnji sa Privrednom komorom ZDŽ i ove godine izradilo Program sufinaciranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDŽ u 2024. godini, za istu ciljanu skupinu. Uloga Privredne komore je ključna, a ogleda se u povezivanju poslodavaca koji imaju potrebe za radnom snagom određenih zanimanja i nezaposlenih osoba evidentiranih kod JU Služba za zapošljavanje ZDŽ koje treba animirati za apliciranje na ovakve projekte. Predmetni projekat zasniva se na istraženim potrebama tržišta rada i tržišta radne snage. Privredna komora je kroz prethodne godine realizacije ovakvih projekata izgradila status izuzetno kredibilnog partnera koji je stvorio povjerenje kako kod poslodavaca tako i kod nezaposlenih lica, osiguravajući ne samo prekvalifikaciju nego i sticanje certifikata o završenom obrazovanju odraslih i sticanju kompetencija za rad. Ono što je najveći izazov u današnje vrijeme sa kojim se susreću svi poslodavci je pronalazak motivirane radne snage za rad, pa je to i jedan od najvećih izazova i za realizaciju ovog programa.


ŠIMUNOVIĆ: Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti kontinuirano osmišljava programe zapošljavanja samozapošljavanja prekvalifikacije s ciljem stvaranja uvjeta za ostanak na području ZDK i da Vlada ZDK strateškim mjerama nastoji osigurati uvjete za privredni razvoj ZDK i preduvjeta za bolji standard života građana našega kantona. Sa sigurnošću možemo reći da je opredjeljenje ovog ministarstva na stvaranju ambijenta za bolji društveni i socio-ekonomski status građana.


NR: Koliko je porodilja u prva tri mjeseca ove godine ostvarilo pravo na porodiljnu naknadu?
ŠIMUNOVIĆ: U prva tri mjeseca je za u prosjeku, 1.228 zaposlenih i 1.837 nezaposlenih porodilja opredijeljeno ukupno 10.826.137,73 KM.
NR: Koliko je sredstva za rad javnih kuhinja izdvojeno u 2024. godini i da li je, u odnosu na 2023. godinu, došlo do povećanja broja korisnika javnih kuhinja?
šimunović: Za rad javnih kuhinja u 2024. godini u Budžetu je planiran iznos 400.000,00 KM, što je više za 56.600,00 KM u odnosu na 2023. godinu kada je utrošeno 343.400,00 KM. Javni poziv za odobravanje sredstava za rad javnih kuhinja u ovoj godini je objavljen tokom marta, obabir pristiglih prijava je završen te će Odlukom Vlade ZDŽ biti podržan rad pet javnih kuhinja na području ZDŽ, to jeste javne kuhinje koje djeluju pri: Gradu Zenica, HO “Merhamet” RO Zenica, HO “Merhamet” RO Maglaj, Humanitarno-karitativnoj organizaciji franjevačke provincije Bosne srebrene “Kruh Sv. Ante” Sarajevo i Udruženju “Mladi volonteri” Visoko.
Zbrinjavanje radnika
NR: Usvojene su i odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika tri preduzeća s područja kantona koja su u stečaju. Koja preduzeća su upitanju te o kojem broju radnika se radi?
ŠIMUNOVIĆ: Vlada je sredinom ožujka 2024. godine na prijedlog ovog ministarstva donijela tri odluke kojim je odobreno oko 400.000,00 KM za 61 radnika poduzeća u stečaju i to, za 15 radnika KTK Visoko sredstva u iznosu od 42.881,00 KM, za 23 radnika Željezare Zenica sredstva u iznosu od 241.349,00 KM i za 23 radnika IP Krivaja sredstva u iznosu od 113.341,00 KM. Ovakve vidove pomoći Ministarstvo također kontinuirano planira i realizira kroz programske zadatke Ministarstva u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, a sve s ciljem osiguranja uvjeta za ostvarivanje mirovine za bivše radnike poduzeća u stečaju, koji usljed neuplaćivanja obaveznih doprinosa od strane poslodavca budu dovedeni u stanje socijalne potrebe zbog nemogućnosti ostvarivanja mirovine.
NR: Jeste li zadovoljni radom ali i uvjetima u kojima se nalaze centri za socijalni rad i Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK?
ŠIMUNOVIĆ: S obzirom da centri za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite Usora i Doboj Jug i Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDŽ rješavaju životne potrebe i teškoće naših sugrađana, da su one raznovrsne, složene i brojne, naravno da sam zadovoljan sa radom. Posebno iz razloga što u nedostatku stručnih kadrova, materijalno tehničkih sredstava i često ograničenih financijskih sredstava uspjevaju odgovoriti postavljenom zadatku i pružiti pomoć osobama i obiteljima u stanju socijalne potrebe. Naravno, uvijek može bolje, stoga nastojim da se svi odgovorni faktori i nivoi vlasti uključe da se otklone navedeni nedostaci i poboljšaju uvjeti rada u ustanovama socijalne zaštite, jer je to put ka unaprjeđenju i boljoj socijalnoj zaštiti i podršci stanovništva.