Iako je najveći dio svoje snage usmjerila ka jačanju kapaciteta za borbu protiv pandemije virusa Covid-19, Kantonalna bolnica sve vrijeme fokusirana je i na realizaciju generacijskog projekta Energetske efikasnosti koji će u infrastrukturnom smislu biti najveći iskorak ove bolnice od njene izgradnje prije više od šest decenija. Gradsko vijeće Zenice nedavno je dalo pravo građenja čime su otklonjene “pravne prepreke” za pokretanje tenderskih procedura i operacionalizaciju kredita EBRD-a od 11 miliona eura, koji je prije više od dvije godine obezbijedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona. O ovom, ali i drugim razvojnim projektima razgovarali smo s direktorom KBZ-a prof.dr.sc. Rasimom Skomorcem.
NR: Vlada ZDK nedavno je dala saglasnost na Pravilnik o radu JU Kantonalna bolnica Zenica u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čime ste napravili još jedan korak ka sticanju statusa univerzitetske bolnice. Koji su naredni koraci?
SKOMORAC: Po stupanju Pravilnika na snagu, nastavit ćemo propisanu korespondenciju sa Federalnim ministarstvom zdravstva i nadamo se da će sve ići u pozitivnom pravcu, jer smo izmjenama Zakona o kantonalnoj bolnici, Statuta JU KBZ i Pravilnika o radu, nadamo se, prevazišli administrativne prepreke.
Politička volja
NR: Ima li političke volje na nivou FBiH da KBZ napravi iskorak u ovom pravcu, s obzirom da je FBiH do sada pokazivala, najblaže rečeno, maćehinski odnos prema vašoj ustanovi? Je li realno očekivati da FBiH, nakon zaobilaženja KBZ-a u raspodjeli sredstava iz federalnog budžeta zdravstvenim ustanovama u jeku pandemije, bude podrška razvoju najveće javne bolnice u ZDK-u?
SKOMORAC: Želim vjerovati da nikom ne može biti u interesu zaustavljanje bilo čijeg razvoja, koji je u interesu prije svega pacijenata, pa tako i ovdje. Mislim da je stvorena dovoljna kritična masa kadrova i ljudi koji žele napredak i ako mi ovdje budemo uporni i istrajavali i bavili se suštinom a ne politikom, rezultat neće izostati i doći ćemo do statusa univerzitetske bolnice, nadam se prije, nego kasnije.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju