O rebalansu Budžeta, infrastrukturnim projektima koji se realizuju ili su u planu, najavama potencijalnih investitora kao i 50. festivalu „Studentsko ljeto“ razgovarali smo sa Mirsadom Mahmutagićem, načelnikom Općine Maglaj.
Rebalans Budžeta
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojen je rebalans Budžeta za 2022. godinu, pa je Budžet uvećan za oko 450 hiljada KM. Osnovni razlog je situacija u kojoj se našao Dom kulture „Edhem Mulabdić“ čiji je osnivač Općina Maglaj.
„Ova ustanova imala je sudski proces, presuda je bila u korist uposlenika i račun im je bio blokiran. Obzirom na važnost Doma kulture za općinu Maglaj, za kulturu i sport, ušli smo u proces da pomognemo ovoj ustanovi i to smo mogli jedno kroz rebalans Budžeta. Također, kako je veći priliv sredstava u Budžet od PDV-a nego što je to bila projekcija, korigovali smo Budžet u dijelu povećanja prihoda i za kapitalne projekte za koje smo dobili ‘zeleno svjetlo’. S druge strane, korigovali smo i rashodnovnu stranu, a pored sredstava koja su namijenjena Domu kulture, zbog stalnog rasta cijena, prije svih energenata, povećali smo izdvajanja za sport uvažavajući povećanje troškova sportskih klubova, korigovali smo i izdvajanja za 50. Festival „Studentsko ljeto“, a povećali smo i izdvajanja za projekte sa međunarodnim organizacijama. Kroz projekte je osigurana nabavka opreme za 15 pravnih lica, nabavka mobilijara u novom gradskom parku kao i domenu organizovanja edukacija i prekvalifikacija. Vidjećemo da li će krajem godine biti potrebe za još jednim rebalansom budžeta“, rekao je načelnik Mahmutagić.
Radiće se saobraćajnica od Tržnog centra WISA do T objekata
Radovi na sanaciji i rekonstrukciji ulice Srebreničkih žrtava rata i izgradnja savremenog kružnog toga i saobraćajnice vrijedni blizu 300.000 KM privode se kraju. Sredstva su osigurali Ministarstvo finansija Federacije BiH i Općina Maglaj. Preostali su radovi u zoni kružnog toka, a saobraćaj se na južnom ulazu u grad odvija normalno. Kako je rekao načelnik Mahmutagić, ovo je nastavak radova na rješavanju južnog ulaza u grad, završen je most, uskoro i kružni tok, a ono što slijedi je spajanje saobraćajnice od kružnog toka do dijela saobraćajnice koji je ranije rekonstruisan. Sa federalnim ministrom prostornog uređenja Josipom Martićem potpisana su četiri ugovora o sufinansiranju projekata u iznosu od 483.000 KM.
„Saznali smo da nam je odobren projekat izgradnje saobraćajnice od Tržnog centra WISA do T objekata. Slijedi nam uskoro raspisivanje tendera, kao i za prethodna četiri projekta. Nadam se da će biti završeni do kraja ove godine. U planu je raspisivanje tendera za projekte iz sredstava vodnih naknada, te projekata iz oblasti infrastrukture po mjesnim zajednicama u skladu sa Planom kapitalnih investicija koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća“, dodao je Mahmutagić. Predstoji Javna rasprava o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana “Liješnica”, a zbog najave izgradnje tvornice namještaja. Radi se grupi investitora, a vlasnik zemljišta je privrednik Hajrudin Ahmetlić. Očekuje se da se do kraja godine okončaju sve procedure oko izdavanja potrebnih dozvola, čime bi mogla početi izgradnja poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Liješnica. Vođeni su i prvi razgovori sa predstavnikom jedne talijanske firme iz domena metalne industrije. „Vidjećemo da li će biti i nekih konkretnih koraka“, dodao je načelnik Mahmutagić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju