Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić održala je jučer (ponedjeljak) radni sastanak s članovima Upravnog odbora Privredne komore ZDK, kojeg čine predstavnici najvećih kompanija u ovom kantonu. Sastanku su prisustvovali i ministar za privredu Samir Šibonjić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zlatko Jelić i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženka Subašić.
Razgovarano je o modalitetima međusobne saradnje te problemima i izazovima s kojima se suočavaju kompanije ovom u kantonu, koji je jedan od pokretača ekonomskog razvoja FBiH i BiH.

Nedostatak kvalifikovanih radnika

Trenutno najveći problemi kompanija su nedostatak kvalifikovane radne snage i neusklađenost obrazovnih kurikuluma sa potrebama tržišta rada, ali i parafiskalni nameti koji su destimulišući za kompanije, kao i strane i domaće investitore.
Istaknuto je da Vlada i Privredna komora trebaju djelovati sinergijski prema višim nivoima vlasti gdje se najvećim dijelom kreiraju zakonski okvir i propisi za rad privrede.
Premijerka Mehmedić je rekla da Vlada pridaje izuzetan značaj ekonomiji i jačanju konkurentosti domaćih kompanija te da zahtjeve privrede razmatra i kroz Ekonomsko-socijalno vijeće za područje ZDK-a.

Podsticaji za privredu 8,3 miliona KM

Navela je da je i u interesu institucija da se ukidaju nameti koji opterećuju rad kompanija te stvara kvalitetan zakonski okvir, jer privreda generiše vrijednost iz koje se pune budžeti.
-Vlada je opredijeljena da nastavi realizaciju programa podrške jačanju konkurentnosti te da je intencija da se budžetska izdvajanja za ovu namjenu povećavaju. Vlada je iznos podsticaja za privredu povećala sa prošlogodišnjih 4,5 miliona KM na 8,3 miliona KM u 2023. godini, kazala je Mehmedić.
Vlada i Privredna komora su zadnjih nekoliko godina, zajedno s partnerima, realizovali više projekata s fokusom na stručno osposobljavanje, obuku i zapošljavanje radnika, koji su stekli stručne kvalifikacije potrebne na tržištu rada.
Prošle godine je za projekat “Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu” iz budžeta izdvojeno 45.000 KM, a u 2023. godini za ovu namjenu je planirano 55.000 KM.
Na sastanku je dogovoreno da dvije strane uskoro potpišu memorandum o saradnji koji će biti okvir za dalju saradnju i aktivnosti te omogućiti uključivanje u zajedničke projekte stranih i domaćih partnera.