Ovih dana radnici firme „Hajdić“ doo vrijedno rade na izgradnji trotoara uz Regionalni put Doboj-Maglaj-Zavidovići. Ovo je jedna od osam lokacija na kojima će se vršiti radovi izgradnje pješačkih staza i sanirati kolovoz na Regionalnom putu 465. Vrijednost projekta je nešto više od 500.000 KM, a sredstva je izdvojilo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK odnosno Kantonalna direktcija za ceste. „Na Bijeloj Ploči izgradiće se trotoar u dužini od 670 metara – od objekta Veterinarske stanice do tzv. rampe. Na realizaciji ovog projekta uporno su instistirali općinski organi vlasti sa načelnikom Mirsadom Mahmutagićem i resornom općinskom Službom, predstavnici mjesnih zajednica Bijela Ploča i Jablanica da se ova ova dionica konačno riješi po pitanju bezbjednog kretanja pješaka, jer radi se o vrlo frekventnom području. Vjerujem da će izgradnja ovog trotoara biti završena za mjesec dana, biće širine 1,5 metara tamo gdje uslovi dozvoljavaju“, kazao nam je u razgovoru Jasmin Sadiković, tehnički direktor firme „Hajdić“. Kada smo posjetili Bijelu Ploču radovi su trajali u blizini porodične kuće Rabije Habibović. „Moći su serbez izaći sa kapije na trotoar, da ne strahujem više od vozila i vozača. Rade nam nove stepenice, potporni zid da se kuća ipak zaštiti od jakih kiša. A mi ćemo postaviti novu ogradu koja će biti u ravnini s trotoarom. Još kada bi dobili most preko Bosne, mi bi bili u čaršiji“, ispričala nam je Rabija.
Rok za radove na svih osam lokacije je 90 dana, izvođači ističu da ih vrijeme dobro sliži i da radovi teku predviđenom dinamikom.