Svjetski dan bez duhana (World No Tobacco Day) obilježava se 31. maja. Od strane Svjetske zdravstvene organizacije i svih njenih partnera i saradnika, obilježava se kao Kampanja Svjetske zdravstvene organizacije koja je ove godine posebno usmjerena na borbu protiv duhanske ovisnosti i na educiranje ljudi širom svijeta šta mogu učiniti kako bi ostvarili svoje pravo na zdravlje i zdrav život, te zaštitili buduće generacije.
Duhanska ovisnost jedan od najvećih javnozdravstvenih problema
JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona obilježava ovaj datum kako bi se povećala svijest građana o štetnom utjecaju duhana, smrtonosnim posljedicama korištenja duhana i izloženosti duhanskom dimu jer je ovisnost o duhanu najčešća ovisnost na našim prostorima ali i o ostalim rizicima povezanim sa upotrebom duhana, od nastanka raka do hroničnih bolesti respiratornog sistema.
Duhanska ovisnost predstavlja i jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u cijelom svijetu. Ona trajno narušava zdravlje, onesposobljuje pojedinca ali i uzrokuje osam miliona smrti godišnje. Medicinski je dokazano da duhanski dim u svom sastavu ima hiljade otrovnih supstanci koje trajno uništavaju osnovnu i odbrambenu funkciju disajnih puteva zbog čega ih čini neotpornim za odbranu od različitih bolesti. Najbolje što možete učiniti za svoje zdravlje ako ste konzument duhana je da već danas s tim prestanete. Prestanak pušenja dovodi do promjena u nivou upale i elastičnosti pluća, pa je protok kiseonika u krvi znatno efikasniji već za nekoliko sedmica.
I pored svega navedenog, kod nas je još uvijek preko 40% odraslih osoba ovisno o pušenju duhana. Iz tog razloga, JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona uvijek teži dobijanju smjernica budućeg rada na prevenciji ovisnosti o duhanu i zaštiti mentalnog zdravlja populacije. U toku protekle godine provedeno je nekoliko istraživanja o sociodemografskim osobinama, ponašanju i stavovima o pušenju konzumenata duhana danas.
Profesionalna podrška i pomoć
Rezultati su pokazali da je među konzumentima duhana veći broj muškaraca u odnosu na žene. Najveći broj ispitanih se izjasnio da je sa pušenjem započeo u mladosti, a veliki broj ispitanih navodi da je to bilo u još u djetinjstvu. Žene u prosjeku kasnije započinju sa konzumiranjem duhana. Najveći broj dnevno konzumira kutiju do dvije cigareta, te se dvije trećine ispitanih izjašnjavaju da mjesečno potroše na duhan veću sumu novca. Sebe smatra ovisnikom o nikotinu 74,1% ispitanika.
Iako gotovo svi navode da znaju zdravstvene posljedice pušenja, kao i zdravstvene posljedice udisanja duhanskog dima, trećina od njih izjavljuje da ne želi prestati sa pušenjem. Sa druge strane, velika većina navodi da sa pušenjem duhana nikada ne bi ni započeli da su u tom momentu jasno znali posljedice.
Od svih ispitanih, 80,8% smatra da je teško prestati sa konzumiranjem duhana, te je ovo oblast u kojoj zdravstveni sektor treba pružiti svestranu i široku profesionalnu podršku i pomoć svima kojima je to potrebno.
Zato, neka nam ovaj dan posluži kao poziv na akciju: Reci DA životu, a NE duhanu!