O modernizaciji i izgradnji cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, do sada realizovanim projektima kao i projektima koji će početi sa realizacijom u skorijem periodu razgovarali smo sa Danijelom Pašićem, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.
NR: Koliko je u 2023. godini predviđeno sredstava za izgradnju putne infrastrukture/regionalnih i drugih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, te o kojim putnim pravcima je riječ?
PAŠIĆ: Kada su u pitanju ulaganja u regionalne ceste na području ZDK u 2023. godini, prema Planu zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, u ovoj godini je za održavanje planirano 14,3 miliona KM, a za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području ZDK 9 miliona KM.
Kantonalna direkcija za ceste održava ukupno 454 km regionalnih cesta podijeljenih u 10 LOT-ova formiranih u cilju poboljšanja procesa održavanja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje propadanja cesta, omogućavanje sigurnog prometa, smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta i dovođenje cesta u projektovano stanje uzimajući u obzir izmijenjene potrebe prometa.
Kada je riječ o projektima modernizacije rekonstrukcije regionalnih cesta u ovoj godini smo planirali uložiti 3.534.000,00 KM na nekoliko putnih pravaca od kojih su R468 Olovo-Sokolac (sanacija klizišta), zatim R467 Olovo-Han Pijesak (sanacija kolovoza), R474 Novi Šeher-Tešanj (sanacija propusta na regionalnoj cesti), R413a Čajdraš-Ovnak, R465 Zavidovići-Maglaj (sanacija klizišta, izgradnja pješačke staze i sanacija kolovoza na drugoj dionici), R466 Zavidovići-Kamenica (sanacija kolovoza) te sanacija kolovoza na R457 Zenica-Arnauti od Kantonalne bolnice Zenica do kružnog toka Radakovo.

Modernizacija i izgradnja cesta


NR: Koji projekti modernizacije i izgradnje cesta na području Zeničko-dobojskog kantona su u toku, a koji će početi sa realizacijom u skorijem periodu?
PAŠIĆ: U toku su radovi na relizaciji projekta dijela regionalne ceste R413a Čajdraš-Ovnak u naselju Lokvine za što smo opredijelili sredstva u iznosu od 995.000,00 KM.
Također, u toku je realizacija projekta modernizacija dijela regionalne ceste R466 kroz naselje Ponijeri. U proteklom periodu potpisali smo i dva nova ugovora sa izvođačima na dvije dionice regionalnih cesta R467 Olovo-Han Pijesak i R474 Tešanj-Jelah.
U Visokom planiramo izgradnju kružnog toka na spojevima regionalne ceste R443 sa R445 (ulaz u grad Visoko). U Varešu smo planirali modernizaciju dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke za što smo potpisali okvirni sporazum na period od dvije godine. U ovoj godini planiramo raspisati tender za izgradnju 1,25 km vangradske dionice glavne gradske magistrale GGM a za koju se ovih dana okončava postupak eksproprijacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.


Rado se odazovem na svaki konstruktivni sastanak čiji sudionici imaju za cilj međusobnu razmjenu znanja, iskustava i mišljenja. Vjerujem da samo na takav način možemo mi, kao funkcioneri, koji smo tu voljom građana, sprovoditi i donositi odluke koje će ići u koristi svakom građaninu, evo konkretno u ZDK.


Mi smo u prošloj godini započeli jedan veliki projekat obnove i sanacije kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na nekoliko dionica regionalnih cesta čija je ukupna vrijednost 3.350.000,00 KM. U ovoj godini završavamo obnovu dvije dionice regionalnih cesta R457, R413a, R445 i R444 gdje je ostalo neutrošeno oko 850.000,00 KM.
U saradnji sa Općinom Breza u ovoj godini planiramo realizirati projekat sanacije kolovoza i izgradnje pješačke staze i kanalizacione mreže na R444 na području općine Breza.

Potpisani ugovori o realizaciji 12 projekata u šest gradova/općina


NR: Nedavno su u sjedištu Vlade ZDK potpisani ugovori o realizaciji 12 projekata cestovne infrastrukture u šest gradova i općina ovog kantona. Koliko sredstava je opredijeljeno za ove projekte, te u kojim općinama i gradovima će se realizovati projekti i u kojem iznosu?
PAŠIĆ: Vlada ZDK na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline donijela je Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. Odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 KM. Potpisani su ugovori u sklopu Odluke o odobravanju sredstava i to sa općinama: Žepče, Maglaj i Vareš, te sa gradovima: Zavidovići, Visoko i Zenica.
Općine i gradovi su po ugovoru dužni resornom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
NR: U toku Vašeg rada sretali ste se sa građanima i predstavnicima lokalne vlasti, hoće li njihove primjedbe i zahtjevi utjecati na izgradnju cesta u narednom periodu?
PAŠIĆ: Važno je napomenuti da je neophodna međusobna saradnja koja ima za cilj razmjenu ispravnih i realnih informacija koje se poklapaju sa stanjem na terenu.
Bez razgovora sa mojim saradnicima, građanima i predstavnicima drugih nivoa vlasti nećemo dobiti u konačnici onaj rezultat koji svi priželjkujemo, a to je poboljšanje kvaliteta života u našem kantonu. Rekonstrukcijom, sanacijom ili izgradnjom novih cesta popravlja se sveopće stanje kako u kantonu tako i u lokalnim zajednicama. Ja, kao resorni ministar, trebam uvijek raspolagati sa realnim i istinitim informacijama koje će svakako biti uzete u razmatranje prilikom pravljenja plana koji se tiče cesta.
Svaka općina i grad ima svoje prioritete u segmentu poboljšanja infrastrukture. Svakako bi najbolja opcija bila kada bi se sve moglo odmah i sada uraditi ali s obzirom da smo budžetom ograničeni, kao i svaki drugi organ uprave, moramo se potruditi da se projekti završavaju linearno i po stepenu prioriteta.
Rado se odazovem na svaki konstruktivni sastanak čiji sudionici imaju za cilj međusobnu razmjenu znanja, iskustava i mišljenja. Vjerujem da samo na takav način možemo mi kao funkcioneri, koji smo tu voljom građana, sprovoditi i donositi odluke koje će ići u koristi svakom građaninu, evo konkretno u ZDK.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA