Klub paraolimpijskih sportova „Baton“ Zenica tokom ljetnog perioda pokreće niz aktivnosti, a sve s ciljem resocijalizacije i rekulturalizacije ratnih vojnih i civilnih invalida, te učesnika i stradalnika rata. Nizom aktivnosti, odnosno različitim sadržajima žele, kako kaže dr.sc. Amir Ismić, predsjednik KPS „Baton“, da im olakšaju stanje, život i hendikep u kojem su živjeli, te da privuku što više zainteresovanih.


Tokom cijelog ljeta, svi ratni vojni invalidi Zenice i članovi njihovih porodica mogu cjelodnevno koristiti resurse otvorenih bazena u Crkvicama za samo 1 (jednu) konvertibilnu marku, a jedini uslov za korištenje otvorenih bazena je prezentacija RVI iskaznice matičnog udruženja prilikom kupovine karte. Stvarnu cijenu ulaznice subvencionira UG Klub paraolimpijskih sportova „Baton“. U narednom periodu, a u saradnji sa Aeroklubom „Zenica“ pokreću terapijski projekat pod nazivom „Škola aeromodelarstva“. „Očekujemo da će nam se pridužiti svi oni ratni vojni invalidi, učesnici i stradalnici rata koji imaju afiniteta i umjeća prema aeromodelarstvu“, ističe Ismić. Za ljubitelje vode i one koji se žele uputiti u avanturu zvanu rafting, u saradnji sa Sportsko-rekreacionim klubom „Bosna“ iz Zenice, pokreću Školu raftinga, a mogu im se pridružiti svi ratni vojni invalidi, te učesnici i stradalnici rata koji žele svoje slobodno vrijeme provesti u sportskoj rekreaciji i prirodnim ljepotama bh. rijeka.


Pored svega navedenog, nastavljaju i sa aktivnostima edukativnih putovanja, gdje posjećuju stare džamije. „Prvo ćemo posjetiti sarajevske stare džamije, a nakon toga travničke, mostarske, konjičke, banjalučke,…“, kaže Ismić, dodajući da je realizacija edukativne ekskurzije planirana krajem avgusta ove godine, u skladu sa povoljnim vremenskim uslovima.