Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić potvrdio je prošle sedmice da je sa Sindikatom radnika rudnika FBIH postignut dogovor o produženju kolektivnog ugovora. Prema njegovim riječima, ugovor je trebao biti produžen jučer (ponedjeljak, 23. maj) te da će svim radnicima u rudnicima biti linearno povećane plate za 230 KM neto.
– Ovo je prvi put da se svima linearno povećava plata a ne procentualno u odnosu na satnicu, tako da se neće desiti da oni koji već imaju velike plate dobiju velika povećanja a oni koji primaju male plate da dobiju mala. Također, dogovoreno je da ćemo iskoristiti vrijeme do nove godine da u okviru socijalnog dijaloga između reprezentativnih sindikata, Elektroprivrede BiH i RMU Banovići budu nastavljeni pregovori o novom kolektivnom ugovoru koji bi trebao imati moderniju formu – kazao je Džindić i istakao da je dobro da je sindikat shvatio da restrukturiranje rudnika nema alternativu i da taj proces mora biti završen.
Dogovoreno je da se važenje kolektivnog ugovora koji je istekao 30. aprila produži do 31. decembra 2022. godine. Podsjećamo, rudari su insistirali da povećanje osnovice plaće iznosi 20 posto i to je bio osnovni uslov za otkazivanje štrajka i produženje važenja kolektivnog ugovora. Dodatne informacije o potpisivanju kolektivnog ugovora nismo dobili do zaključenja ovog broja Naše riječi.