Senzorna soba

Autizam je razvojni poremećaj mozga koji se javlja u ranom djetinjstvu, a riječ je o stanju koje traje cijeli život. April je mjesec kada se posebno radi na podizanju svijesti stanovništva o ovom vrlo složenom zdravstvenom poremećaju, to je bio povod za razgovor sa stručnjacima iz JU „Dom zdravlja“ Zenica i JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, o tome koji su pokazatelji autizma te kako pronaći najbolji pristup koji će odgovarati potrebama djeteta iz spektra autizma, kako bi mu se moglo adekvatno pomoći da razvije svoje potencijale.

Vrškić-Dedić i Čolaković

Pokazatelji autizma
Autizam je neuorazvojni poremećaj koji zahvata sve aspekte dječije ličnosti: komunikaciju, ponašanje, učenje i senzornu integraciju. Uzroci poremećaja autističnog spektra mogu biti organska oštećenja centralnog nervnog sistema, genetski čimbenici, narušena interakcija unutar porodice te drugi nepoznati faktori.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju