Požari uništavaju materijalna dobra, ali i ljudske živote, i upravo zato se tokom oktobra pokušava podići svijest građana o opasnostima koje mogu izazvati požari. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je uvijek u pripravnosti i spremni su intervenisati, u slučaju da treba spašavati ljudske živote ili materijalna dobra. O aktivnostima kojim je KU CZ ZDK obilježila Oktobar – mjesec zaštite, ali i brojnim drugim temama, razgovarali smo sa Džavidom Aličićem, direktorom KU CZ ZDK.
Ljudskih žrtava nije bilo, pričinjena velika materijala šteta
NR: Koliko je, od početka ove godine, lokalizovano većih požara na području Zeničko- dobojskog kantona, te da li je bilo težih ugrožavanja materijalnih dobara i ljudskih života?

NR: Na koji način, odnosno kojim aktivnostima je KU CZ ZDK obilježila Oktobar – mjesec zaštite od požara?
ALIČIĆ: Moram reći da smo ove godine imali nešto sadržajnije obilježavanje Oktobra – mjeseca zaštite od požara. U svim profesionalnim vatrogasnim jedinica su vođenje određene aktivnosti: pokazne vježbe sa opremom, „Dani otvorenih vrata“, saradnja sa lokalnim stanovništvom, promocija vatrogastva u školama… Posebno bih izdvojio dva događaja, Prvi vatrogasni kamp dobrovoljnih vatrogasnih društava „Vareš – 2022“ i Kantonalno takmičenje pionira u organizaciji DVD „Tešanj 1805“. Prvi vatrogasni kamp dobrovoljnih vatrogasaca je organizovan pod pokroviteljstvom KU CZ ZDK, a nosilac aktivnosti je bio Vatrogasni savez ZDK. Parneri u ovom projektu su bili: CZ općine Vareš, Direkcija robnih rezervi ZDK i DVD Vareš. Dvodnevni kamp je organizovan sa ciljem da se izvrši provjera teorijskog znanja, fizičke sposobnosti i spremnosti rukovanja opremom za gašenje kroz vježbu.Također je ovo bila prilika da se kroz druženje bolje upoznaju dobrovoljci sa područja ZDK i da se izvrši promocija dobrovoljnog vatrogastva. Od 85 takmičara iz devet DVD najbolje rezultate su pokazali pripadnici DVD Kakanj, DVD Jelah i DVD Tešanj 1805.

ALIČIĆ: Kada su u pitanju šumski požari, prema našim informacijama, u toku ove godine je bilo blizu 100 manjih i većih šumskih požara. Najteži period po ovom pitanju je bio u mjesecu martu, kada su se, usljed proljetnih radova, čistile parcele od korova pri čemu su usljed nepažnje bili izazvani požari koji su ugrožavali, osim šumskih područja i naseljena mjesta. Do kraja marta najviše požara je zabilježeno na području grada Zenica (42 požara) i na području općine Kakanj (23 požara). Ljudskih žrtava nije bilo, ali je svakako pričinjena velika materijalna šteta, a na kraju ove godine imaćemo i tačnu informaciju koliko je ona iznosila.
NR: Koji su bili najčešći uzroci tih požara, te da li je Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK spremna odgovoriti ovakvim vanrednim situacijama?
ALIČIĆ: Najčešći uzroci požara na otvorenom su nepažnja, nehat, panika i nedovoljno poznavanje kako postupiti kada se vatra proširi da bi se požar blagovremeno lokalizovao i ugasio. Putem općinskih/gradskih službi se redovno informiše i obučava građanstvo pod kojim okolnostima može zbrinjavati proljetni korov, a gdje se ne smije uopšte upotrebljavati otvoreni plamen. Gašenje požara na otvorenom je tako organizovano da šumama kojima gazduje JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići oni imaju svoje planove i jedinice planirane za gašenje požara. Ukoliko oni procjenjuju da nemogu sami lokalizovati požar, onda pomoć traže od najbliže vatrogasne jedinice ili se angažuju pripadnici DVD-a. Naš doprinos u ovome je da zajedno sa lokalnim zajednicama jačamo sistem zaštite od požara kroz opremanje i obučavanje ovih struktura.
NR: Raspolažete li sa dovoljno ljudi, te kakva je opremljenost vozilima i opremom, a kada govorimo o sistemu zaštite od požara?
ALIČIĆ: Mi kroz godišnju informaciju stanja opremljenosti struktura zaštite i spašavanja imamo uvid u opremljenost i brojno stanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Moram reći da imamo još mnogo toga svi skupa da uradimo kako bi bili zadovoljni sa onim sa čim raspolažemo. Iako nije naša direktna nadležnost vatrogastvo, mi smo aktivno uključeni sa nivoa kantona u popravljanju i jačanju sistema zaštite od požara.
Povećan broj članova u doborovoljnim vatrogasnim društvima
NR: Kakvu saradnju imate sa lokalnim zajednicama i Vladom ZDK?
ALIČIĆ: Postoji dobra sinergija između Kantonalne uprave CZ ZDK i lokalnih zajednica, bez obzira na podijeljenu nadležnost. Lokalne zajednice znaju da u nama imaju istinskog partnera kada je u pitanju zaštita i spašavnje ljudi i materijalnih dobara i pomoć sa naše strane u tom kontekstu je neupitna. Postoje jasno definisane procedure kada i pod kojim uslovima se traži pomoć i to lokalne zajednice poštuju, a mi smo u obavezi da se odazovemo i stavimo na raspolaganje ljudstvo i materijalno – tehnička sredstva ili da iskoordiniramo pomoć sa viših nivoa.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju