Oduvijek su muškarci bili dominantniji u političkom životu. Ipak, stvari se polahko mijenjaju i žene bivaju birane i na najviše funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Jedina žena u Vladi ZDK, Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je pravi primjer uspješne, mlade žene koja je pronašla ravnotežu između karijere i porodičnog života. „Položaj i uticaj žene oduvijek je izazivala divljenje, ali i sam izazov. Biti žena koja uspješno rukovodi ministarstvom je za mene čast. Prije svega, što imam priliku, na svom primjeru, pokazati da jedna vrlo mlada osoba, a pored toga još i žena, može da bude ta koja se “pita”, da bude spremna da prihvati obaveze i odgovornosti koje nosi i ova funkcija“, kaže ministrica Šabanović. U današnje vrijeme, ističe, izazovno je biti žena u svim sferama života, a posebno u politici. „S druge strane, da žena organizuje i uskladi kako lične, tako i poslovne obaveze, iziskuje posebne vještine i sposobnosti, ali smatram da je upravo to prednost žene, s obzirom na to da je balansiranje ove dvije sfere života prirodna predispozicija žena“, kaže Šabanović, dodajući da uspjeh žene na poslovnom planu svakako podrazumijeva podršku i povjerenje porodice i partnera, jer bez takve podrške sigurno da poslovni uspjeh nije moguć.
Svim ženama savjetuje da ulažu u svoje obrazovanje, što je preduslov za bolji status u društvu, a time i ekonomsku i svaku drugu nezavisnost žene. Time, svakako, jačaju i svoje samopouzdanje. „Samo obrazovane i jake žene mogu ravnopravno stajati uz rame muškarcima, kako u politici tako i u cjelokupnom društvu i ravnopravno s boriti za svoja prava u društvu. Drago mi je da sam dio ovakvog tima koji vodi uspješno Kanton, obzirom da sam jedina žena u Vladi ZDK, moram da pohvalim svoje kolege i zahvalim se na njihovoj korektnosti i poštovanju, prije svega prema meni, kao njihovom ravnopravnom partneru u radu“, ističe ministrica Šabanović.