Biti žena u politici nije jednostavno niti lahko. Da je ženi teže kročiti političkom scenom smatra i Svjetlana Zamboni, predsjedavajuća Općinskog vijeća Maglaj. „Smatram da je do momenta prepoznavanja kvaliteta u ženi u političkom smislu potrebno uložiti mnogo više truda i rada od suprotnog spola ali kad postignete određena politička iskustva, vještine i znanja same ste kreatorke svoje političke budućnosti“, kaže Zamboni.

„Samouvjerenost je ključni faktor za svaku ženu lidera. Moraš imati strateški plan za sebe, zacrtan cilj i put kojim hodiš. Uvijek moraš tražiti priliku za dodatno usavršavanje i nadogradnju znanja. Nije dovoljno samo postojati, potrebno je imati i svrhu postojanja“, poručila je Zamboni našim čitateljkama povodom Međunarondog dana žena.

Ono što čini razliku danas jeste velika uloga NVO-a i međunarodnih organizacija koje ulažu velike napore u osnaživanju žena u politici. „Edukacije su mnogobrojne a mi same trebamo biti samokritične i birati teme koje će nadograditi naša znanja i iskustva, otkloniti nedostatke u političkom djelovanju i izgraditi vlastiti integritet. Jedna stvar je sigurna, žene u sebi nose određeni senzibilitet, posebno za pitanja vezana za život lokalne zajednice. Mi smo svog senzibiliteta svjesne i mi ga ne doživljavamo kao slabost, već kao dar koji nas drži usmjerene ka postavljenim ciljevima“, ističe Zamboni, te dodaje da se na predrasude sa kojim se žene susreću ne treba osvrtati nego ih treba ličnim primjerom rušiti. Međunarodni dan žena doživljava kao dan kada se slave ekonomska, društvena i politička postignuća žena. „Smatram da je to dan kada javnost moramo podsjetiti na činjenicu da primarna uloga žene nije da rađa, brine o djeci i domaćinstvu, na šta smo uvijek ponosne, nego i na činjenicu da žena, također, učestvuje u procesima odlučivanja“, kaže Zamboni ističući da je u porodici, žena organizator, planer, ekonomista, pregovarač, osoba koja rješava probleme, borac, učitelj i poduzetnik, dok je u profesionalnom smislu, žongler koji uspješno balansira između rokova, edukacije, upravljanja domaćinstvom i podizanjem djece. „Želim da ohrabrim i pomognem što veći broj žena da se uključe u procese odlučivanja i svojim djelovanjem postanu promjena kakvu žele vidjeti u Bosni i Hercegovini“, ističe Zamboni.