Zahvaljujući činjenici da su na starom gradu Vranduku nekoliko puta vršeni konzervatorsko-restauratorski radovi od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH, kao i Muzeja grada Zenice, može se reći da je danas utvrda u relativno dobrom stanju. Podsjećanja radi, radovi na realizaciji projekta sanacije – prve faze počeli su 1999. godine, kada su urađeni urgentni zahvati na bedemima, maloj i velikoj kuli. Tokom 2019. godine uočeno je bubrenje oplatnog zida na južnom bedemu utvrde. Uslijed kumulativnog dejstva vanjskih sila kao što su atmosferski uticaji, nedavni dugotrajni radovi na sanaciji tunela Vranduk i povećane seizmološke aktivnosti, početkom 2020. godine došlo je do odvajanja dijela kamenog platna i obrušavanja. Radi se o obrušavanju u površini od oko 20m2 u dubini do 50cm. Uočeno je da se na bedemu nalazi još nekonsolidovanih kamenih blokova oplatnog zida koji se odvojio od strukture zida, tako da su nedavno započeli konzervatorski radovi obrušenog dijela zidnog platna južnog bedema tvrđave Vranduk.
Pregledom će se utvrditi obim potrebnog raziđivanja preostalih nekonsolidovanih kamenih blokova. S unutrašnje strane tretiranog zida, izvršit će se sondažno ispitivanje zida radi pronalaska uzroka deformacije. Nakon dijagnosticiranja eventualnog puta prodora vode preduzet će se potrebne radnje da bi se to onemogućilo. Ovi postupci će biti definisani na licu mjesta. Posebno je potrebno izvršiti konzervaciju krune zida gdje je potrebno ukloniti stari malter koji se u velikoj mjeri raspao, pregledati konsolidovanost kamenih blokova krune, demontirati potrebno, očistiti kamen i fuge od nečistoća te ponovo izvesti krunu zida. Posebno će se voditi računa da ne ostanu ulegnuća gdje se može zadržavati voda i, generalno, obezbijediti brz transport vode s krune zida.