Na Skupštini Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, održanoj 23.10.2021. godine u Sarajevu, uz prisustvo delegata iz cijele Federacije BiH i brojnih gostiju iz Brisela i zemalja okruženja, razmatrani su i jednoglasno usvojeni: Izvještaj o radu za period 2017-2021. godina, Izvještaj o finansijskom poslovanju za isti period, Program rada za period 2021-2025. godina, te su izabrana sva tijela Sindikata za mandatni period 2021-2025. godine.
Za predsjednika je, na još jedan mandate, izabran Selvedin Šatorović, čime je potvrđeno da Šatorović ima apsolutnu podršku svojih kolega sa prostora FBiH.
“Zaključeno je da se, u narednom periodu, Sindikat bori za minimalnu platu u obrazovanju od 1.000 KM, što je kompatibilno sa zahtjevom Saveza samostalnih sindikata BiH, da ćemo tražiti da ugovori o radu u oblasti obrazovanja, u pravilu, budu na neodređeno, a ne na određeno radno vrijeme i, naravno, tražit ćemo jednak tretman kao i ostali radnici koji primaju platu sa budžeta, na način da se tehnološkim viškom ne proglašavaju samo radnici u oblasti obrazovanja, zbog toga što imamo manji broj stanovnika, a smamim tim i učenika u BiH, nego da taj teret ravnomjerno snose, ako već mora dolaziti do takvih situacija, i ostali radnici koji primaju platu iz budžeta kantona, odnosno sa svih budžeta na nivou BiH“, kazao nam je Šatorović.
Za dopredsjednike su izabrani Mirzet Pozderović i Ivo Vuković.