Bošnjačka zajednica kulture Preporod Žepče održala je prošlog utorka izvještajno-izbornu skupštinu društva. Skupštini su prisusutvovali gosti iz političkog, javnog i vjerskog života, među kojima i predsjednik Skupštine ZDK Ćazim Huskić, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Edin Šišić, glavni imam MIZ Žepče Džafer ef. Gračić te predsjednik BZK Preporod BiH prof.dr. Sanjin Kodrić, generalni sekretar Direkcije u Sarajevu Nazif Salčin i predsjednik BZK Preporod Visoko Mersed Šahinović sa saradnicima. Na Skupštini su jednoglasno usvojeni podnešeni izvještaji o radi i finansijskom poslovanju društva za protekle dvije godine, nakon čega se pristupilo izboru novog rukovodstva. Nakon punih deset godina, dužnost predsjednika BZK Preporod Žepče odlukom skupštine, dugogodišnji predsjednik Rusmir Agić predao je novoizabranom predsjedniku Seminu Smajloviću.
Odlukom delegata za novu predsjednicu skupštine izabrana je Asima Nalić, dok su u Upravni odbor društva izabrani: Jasmina Mehić, Semin Smajlović, Ašir Mehmedović, Muhamed Sinanović, Adnan Muslić, Zemira Mujičić i Maida Ajan. Nadzorni odbor činit će: Rasema Čaušević, Safet Dervišević i Arif Odobašić, a Sud časti: Nurđehan Šahinović, Suvad Hadžić i Mersad Dedović.
Uz znak zahvalnosti na svemu urađenom u posljednjih deset godina, za Preporod u Žepču i šire predsjednik BZK Preporod BiH prof.dr. Sanjin Kodrić predložio je novoizabranom Upravnom odboru da donese odluku o proglašenju dosadašnjeg predsjednika Rusmira Agića za počasnog predsjednika BZK Preporod OD Žepče.
Ovom prilikom za predan rad u kulturi i veliki doprinos afirmisanju Bošnjačke zajednice kulture Preporod, predsjednik BZK Preporod BiH prof.dr. Sanjin Kodrić i generalni sekretar društva Nazif Salčin uručili su Agiću poklon umjetničku sliku akademskog slikara Seada Emrića. U ime Vlade i Skupštine ZDK predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, za deceniju uspješnog i istrajnog rada te promovisanju bošnjačke kulture uručio je predsjedniku Agiću poklon knjigu sa posvetom „ Sjećanje na Husejna Smajlovića“. U radnom dijelu sjednice usvojen je i Plan rada i finansijski plan društva za 2022.godinu te promovisan treći broj Preporodovog novinskog lista „ Sehara„.