Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona kontinuirano implementira aktivnosti značajne za realizaciju definisanih rezultata i ciljeva projekta „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu“, finansiranog od strane Fondacije Helvetas Moja Budućnost i sufinansiranog od strane Vlade ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje.
S tim u vezi, dana 14.07.2020. godine, u prostorijama Ministarstva za privredu ZDK, održan je sastanak na temu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali predstavnici: Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK; Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK; Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK. Postignut je visok stepen saglasnosti da svi akteri trebaju djelovati sinergijski u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Usvojen je zaključak da je, u cilju unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona, neophodno formirati Međusektorsku radnu grupu. Radnu grupu bi sačinjavali predstavnici: Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK; Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK; Ministarstva za privredu ZDK; JU Službe za zapošljavanje ZDK i Privredne komore ZDK.
U cilju implementacije projektnih aktivnosti, Privredna komora ZDK nastavlja sa provođenjem aktivnih mjera zapošljavanja shodno potrebama tržišta rada u Zeničko-dobojskom kantonu.
U cilju razmjene iskustava u obrazovanju odraslih za potrebe privrede, dana 15.07.2020. godine, u prostorijama Područne privredne komore Doboj, održana je informativna sesija. U organizaciji Fondacije Helvetas Moja Budućnost, iskustva u obrazovanju odraslih je prezentirao gdin Dragoslav Mihajlović, direktor Edukacionog centra Privredne komore Republike Srpske. Ovaj centar je registrovan kao ustanova za obrazovanje odraslih sa registrovanim javnovažećim programima osposobljavanja. Sastanku su prisustovale i gđa Diana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, gđa Melisa Džampo, šef kabineta predsjednice Komore, kao i gdin Srećko Stojanović, direktor Područne komore Doboj. Sastanak je još jednom potvrdio snažnu potrebu privrede za kontinuiranom edukacijom odraslih osoba u cilju sticanja znanja i vještina neophodnih u savremenim procesima rada.