KPS „Baton“ Zenica, na čelu s predsjednikom dr.sc. Amirom Ismićem, protekle sedmice organizovao je još jednu izuzetnu tribinu sjećanja, ovaj put posvećenu brigadiru Armije RBiH, komandantu Hasi Ribi. Gosti izlagači bili su: brigadir ARBiH Remzija Šiljak, brigadir ARBiH Zijad Čaber i major ARBiH Faik Uzunović.
– Ribu sam poznavao od djetinjstva jer smo rođeni u istom selu, odrasli zajedno a potom nas je život odveo na različite strane. Rat nas je ponovno spojio i bili smo na istom zadatku odbrane Republike Bosne i Hercegovine i odbrane naroda -kaže Šiljak i dodaje da niko nije imao zamjerki na Ribu.
– Bio je čovjek, komandant, borac, izviđač, inžinjerac i sve što je trebalo u ratu. Prije svega je bio čovjek koji razumije svoje borce i zajedno živi s prognanim stanovništvom i izbjeglicama koji su tad dolazili u Travnik, živio je njihove sudbine i borio se da nam svima bude bolje -rekao je Šiljak te na kraju dodao da će nastojati prenijeti na mlađe generacije tradicije kako bi im Haso Ribo bio uzor.
Haso Ribo, ratni brigadir Armije BiH, tokom ključnih operacija u Trećem korpusu Armije RBiH na mjestu načelnika za operativne i nastavne poslove u štabu Korpusa, preminuo je u septembru 2020. godine nakon duže bolesti u 65. godini života u Zenici. Ribo je nakon rata imao istaknutu ulogu u Savezu RVI, dok je prije i na početku posljednjeg rata bio na čelu Teritorijalne odbrane u Travniku. Brigadir Ribo je rukovodio ključnim operacijama na sarajevskom, te kasnije na vozućkom i ozrenskom ratištu. Bio jedan od onih koji je nakon rata isticao časnu borbu svojih suboraca i u više navrata imao priliku da pojasni ulogu, okolnosti, te detalje borbe okruženih jedinica Armije u srednjoj Bosni. Njegova svjedočanstva, uključujući ona pred Tribunalom u Hagu, ostala su primjer časnog i školovanog oficira koji je sve svoje djelovanja od prvog do posljednjeg dana agresije na BiH rukovodio i proveo po međunarodnim ratnim propisima i u skladu sa zakonima.