U utorak je, na sedmoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.
U okviru prve tačke, zastupnici su razmatrali i zaključkom primili na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je sačinjen u julu 2021. godine. Potom su zastupnici dali saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2022. godinu, u kojem su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2022. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2022. godini ostvario suficit, odnosno višak rashoda nad prihodima u iznosu 6.343.947 KM. Ukupni prihodi su iznosili 226.282.051 KM, a rashodi 219.938.104 KM.
U nastavku sjednice, razmatran je Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, a koji nije usvojen. U Izvještaju se navodi da je ostvaren negativan finansijski rezultat u iznosu 326.892 KM. Podršku zastupnika nisu dobili ni izještaji o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo ZDK“ d.o.o. Zavidovići za 2020. i 2021. godinu, dok je prihvaćen Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK za 2022. godinu.
U okviru posljednje tačke dnevnog reda, zastupnici su razmatrali Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva ZDK za 2022. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda utvrđeno je da broj prisutnih zastupnika u Skupštini nije dovoljan da bi se sjednica mogla nastaviti. Shodno Poslovniku Skupštine, sjednica Skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a o nastavku iste će odlučiti Kolegij Skupštine.