Rad 34. sjednice Gradskog vijeća Zenica je obilježilo razmatranje više izvještaja o radu i poslovanju za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zenica. Tako je, između ostalog, razmatran i prihvaćen Izvještaj o poslovanju JP „Parking servis“.
U diskusiji je, između ostalih, učestvovala i vijećnica Emina Babić (SDA), ističući da je pohvalno da ovo preduzeće, uglavnom, zapošljava ratne vojne invalide, ali i da ima određene primjedbe, koje se, nikako, ne odnose na zaposlenike. „Ako „Parking servis“ ne može uslugu pružiti svim građanima na isti način, onda je ta usluga diskutabilna. Radi se o vozilu pauk i činjenici da to vozilo ne može podignuti sva auta, samo auta slabije kategorije, da se tako izrazim. Ovo govorim iz ličnog iskustva. Na poziv policije da luksuzno vozilo koje se parkiralo iza mene podigne pauk su mi odmah rekli da ne mogu, jer je luksuzno i radnici se boje oštećenja. Nije uredu da pauk može podignuti samo auta do vrijednosti 10.000 KM, a luksuzna vozila se mogu parkirati bez straha da će ih pauk ikada podignuti. To nije uredu prema građanima. Drugo, pauk je nedavno, nažalost, u vrijeme mature, podigao moje vozilo sa parkinga ispred stadiona. Ispred stadiona ste podigli rampu, a ostavili se da se iznad ne vide kućice naplatne, a i dalje vam sa unutrašnje strane stadiona stoji „naplatna služba radi od 8 do 22 sata“. Nismo vidjeli da ste postavili aparat ispred, stoji vam radno vrijeme radnika, tražili smo radnika, rampa podignuta, i nakon toga nam je pauk odvezao auto. Ovo su moje kritike i sugestije. Usluga, ali i kažnjavanje radnika, mora biti jednako“, kazala je vijećnica Babić.
Direktor JP „Parking servis“ Armin Kurtagić je kazao da nema razlike između luksuznih i bilo kojeg drugog vozila, te da korištenje pauka nije najbolje i dugoročno rješenje, osim u slučajevima kada to policija od njih zahtijeva i kada moraju premjestiti vozilo. „Što se tiče stadiona, mi smo stavili ispred kućice u kojoj su nekada bile rampe jedan aparat, a drugi smo stavili na sredinu stadiona. Provjerit ću vertikalnu signalizaciju, da li je uredna. Svakako smo, u narednom periodu, zamislili da na stadion stavimo automatske rampe, sa automatskim naplatnim uređajima, te ne bi više trebali imati ovakvih problema“, rekao je Kurtagić.