Univerzitet u Zenici objavio je jučer (ponedjeljak, op.a.) Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (drugi upisni rok), a koji traje od 28. avgusta do 15. septembra 2023. godine.
Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 18. do 22. septembra 2023. godine. Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti. Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakulteta najkasnije do 29. septembra 2023. godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini.
Prema raspisanom Konkursu za drugi upisni rok, na Univerzitetu u Zenici ima još slobodno 461 mjesto za studente, od čega je 209 mjesta za redovne studente koje finansira Osnivač, 193 za redovne samofinansirajuće i 59 za vanredne studente.
Raspisan je i Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/24. godini (Magistarski studij), a koji traje od 28. avgusta do 22. septembra 2023. godine. Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata. Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakulteta najkasnije do 29. septembra 2023. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini. Prema raspisanom Konkursu, mjesta ima za 281 studenta.