Iako su postojale određene zakonske regulative, oduvijek su žene u bosanskohercegovačkom društvu bile na marginama kada je u pitanju politički život. Pred ženama u politici su, sigurno je, veći izazovi i više dokazivanja ali predan rad i upornost garantuju i uspjeh. Jedna od takvih žena je i Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.


„U susret Danu žena, ono što bih željela reći jeste da je neophodno podići svijest javnosti o potrebi tretiranja pitanja rodne ravnopravnosti kao vrhunskog pitanja prosperiteta društva. To je značajno za sve nas. Snaga koju nose žene nije dovoljno prepoznata i potrebno je da neprestano ukazujemo na to, budemo podrška jedna drugoj ali ne libeći se dati do znanja onda kad smo svjesne svojih kompetencija preuzeti odgovornost na mjestima odlučivanja jer mi to možemo. Ostaje da napravimo naredni korak ka osnaživanju žena i djevojčica, baš kao što su to neke hrabre žene učinile za nas“, poručila je Kratina.


„Samo pitanje ženama, uz istovremeno nikad našim muškim kolegama, kako uskladimo poslovne i privatne obaveze pokazatelj je šta je to sve “na leđima žene” generalno u društvu. Ona je ta koja, uglavnom, brine o djeci, starijim članovima porodice, ona koja u patrijarhalnom društvu zaista ima velika opterećenja. Zbog toga je nemoguće za porodične žene bez podrške porodice uopšte razmišljati o aktivnom društvenom angažmanu. Kao majci tri odrasle kćeri, svakako mi je to bilo lakše no da sam ovako dinamičan društveni angažman imala kad sam imala malu djecu. Nedovoljna podrška sistema je djelimično razlogom što je mnogo manje mladih žena aktivno u politici, javnom životu uopšte u odnosu na naše muške kolege“, kaže Kratina.
Žene su, smatra, definitivno nedovoljno zastupljene na mjestima odlučivanja i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. „Kvote su učinile da ih bude više u zakonodavnoj vlasti ali to nije dovoljno. Potrebno je raditi u političkim partijama, kroz statute definisati obaveznu veću zastupljenost žena u stranačkim organima. Uz to je neophodno zaista i poštovati postojeći zakonski okvir u smislu poštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova. Potrebno nam je savezništvo sa našim muškim kolegama kako bi svi zajedno bili uspješniji na mjestima odlučivanja, u mom slučaju u interesu građana koji su nam dali povjerenje“, ističe Kratina.